VAT

(redirected from wat)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

VAT

Copyright © 2012, Campbell R. Harvey. All Rights Reserved.

VAT

1. GOST 7.67 Latin three-letter geocode for the Vatican. The code is used for transactions to and from Vatican bank accounts and for international shipping to the Vatican. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.

2. See: Value-added tax.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved

VAT

Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms for Today's Investor by David L. Scott. Copyright © 2003 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved. All rights reserved.

VAT

see VALUE-ADDED TAX.
Collins Dictionary of Business, 3rd ed. © 2002, 2005 C Pass, B Lowes, A Pendleton, L Chadwick, D O’Reilly and M Afferson

VAT

see VALUE-ADDED TAX.
Collins Dictionary of Economics, 4th ed. © C. Pass, B. Lowes, L. Davies 2005
References in periodicals archive ?
'This means water in the moat of the Angkor Wat temple remains balanced without drying out, maintaining the beauty of the site.'
Voorts, as die burgerlike samelewing onbewus is van al die belanghebbendes, gaan hulle natuurlik nie verwag of daarop aandring dat ander ministeries op hul mandate wat verband hou met GBV, reageer nie.
TNF-[alpha], IL-1[beta], IL-6, and IL-10 cytokine concentrations were measured in plasma and WAT lysates by multiplex ELISA (Searchlight Rat Cytokine Assay, Aushon Biosystems, Billerica, MA) according to manufacturer instructions and as described previously [29].
Dit wat Vos met die groot voorganger Kavafis deel, is die hunkering na die "volheid" (trouens die titel van die sewende en laaste afdeling) wat die lewe (in begenadigde oomblikke soms net-net) kan bied, veral deur die erotiek en in die belewing van kuns.
Sy is die onwillige ondersteuner van haar aangenome kind in die soektog wat vir die lewensbelangrik; is die wantrouige medespeler in die drama wat ontplooi juis as gevolg van die opregtheid waarmee sy vir haar kind die keuse gun om haar biologiese wortels te vind.
Die teaterervaring is een van 'n gehoor wat koes vir die gefragmenteerde stukke skrapnel wat op hul afpeil.
Their new community was then called Soonphuttha-cak-pathibattham, based on a certain technical term in the esoteric meditation of Vijja Dhammakaya, although its name was later changed to Wat Vorani-Dhammakaya-ram, in honor of the land donor.
With much political and social unrest surrounding the future of the Hmong at Wat Thamkrabok, in 2003, an agreement was reached between Thailand and the United States to relocate these Hmong refugees to the United States (Grigoleit).
(4) Hy verwys verder ook ha die ontstaansproses en werkswyse wat hy volg in die digbundels (die ongedanste dans) en die prosawerk Mouroir, waaraan hy werk terwyl hy Boek skryf: Ek is tans besig met die afwerk van 'n bundel wat ek Buffalo Bill wil noem.
Born in 1900 to a family of the old Jewish intelligentsia, Wat achieved his earliest recognition as a Futurist poet, cultivating friendships with such luminaries as Paul Eluard and Vladimir Mayakovsky.
In December 1997, Moore explored a modest earthen mound near Angkor Wat that the radar had identified.
The first considers the wat in traditional society, the second discusses how reforms undermined the wat as a local institution, and the third reflects on the implications of this change for interpreting contemporary religious change.