Mo

(redirected from mo.)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.

MO

The two-character ISO 3166 country code for MACAU.
Copyright © 2012, Campbell R. Harvey. All Rights Reserved.

Mo

1. ISO 3166-1 alpha-2 code for the Macau Special Administrative Region of the People's Republic of China. This is the code used in international transactions to and from Macanese bank accounts.

2. ISO 3166-2 geocode for Macau. This is used as an international standard for shipping to Macau.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Craig and Chris (both singing): "a well a well a well a mo..."
Kung ganito ang tingin mo sa pag-ibig, mas mabuti na nga sigurong bato na lang ang mahalin mo. Hinding hindi ka masasaktan.
Bass Pro Shops/Outdoor World Incentives, Springfield, Mo., Booth 103--Supplier of premium outdoor gear.
'Salamat naman sa dyos pinagaral mo ang mga anak mo. Karapatdapat lang naman ata ng isang ama gawin yun eh no?'