Laari


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Laari

A currency subdivision in the Maldives. It is equal to value to 1/100 of a Maldivian rufiyaa. See also: Cent.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Aki Tarvudd, a Finnish-born Canadian and president of Laari Construction, visited Finland several years ago on a business trip and was impressed with Puzer Pro's technology.
Eva Piirimae on kirjutanud, et Ea Janseni ja Mart Laari stiilis ajalooteaduse niss on "sotsiaalajalooline kultuuriajalugu", mis maaratleb Eesti rahvusluse sotsiaalset eripara, vahem on ideeajaloolist analuusi.
Laari andmebaasis on eelarkamisaja 153 tegelase seas eestlasi siiski ainult umbes 20%.
(63) Laari doktoritoost voib jaadda mulje, et ta on Hrochi seisukohtade veendunud pooldaja ja innustunud jargija.
(64) Peamine tegur Laari uurimuses on rahvuslikult aktiivsete aratajate olemasolu.
Laari toodest voib valja lugeda kolm olulist momenti:
Kasutades Hrochi tahistusi, naeb Laari rahvusliku liikumise mudel valja ligilahedaselt niisugune:
Laari mudeli erinevus Hrochi eestlaste mudelist (tuup 1) seisneb selles, et Laaril on moodsa rahvuse tekkimine paigutunud enne massiliikumist ja kodanlikku revolutsiooni.
aastal 10 400.70 Distantseerumine n-o materiaalsest maailmast, sotsiaalmajanduslikest teguritest ja valitsevatest poliitilistest joujoontest ning rahvuse arkamise usaldamine aratajate katte viib Laari lahedale Ernest Renani kuulsale lausele: "Rahvus on hing, vaimne printsiip." See on tekitanud ka vastuvaiteid ja kUsimusi.
Laari andmebaasis), voi on see labitunnetatud teadvuslik seisund ja selle nimel tegutsemine?