Do

(redirected from doeth)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to doeth: doth

DO

The two-character ISO 3166 country code for DOMINICAN REPUBLIC.
Copyright © 2012, Campbell R. Harvey. All Rights Reserved.

Do

1. ISO 3166-1 alpha-2 code for the Dominican Republic. This is the code used in international transactions to and from DR bank accounts.

2. ISO 3166-2 geocode for the Dominican Republic. This is used as an international standard for shipping to the DR. Each DR province has its own code with the prefix "DO." For example, the code for the Province of Hato Mayor is ISO 3166-2:DO-30.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Roedd Steve, 53 oed, yn arfer bod yn yrrwr HGV ond bellach mae'n ddefnyddiwr cadair olwyn parhaol oherwydd cyflwr cyhyrau dirywiol, ac roedd o'r farn bod y cynllun 'Rhai Bach a Rhai Doeth' yn anhygoel.
Caiff Jason gyngor doeth gan Ffion tu ol i gefn Sara.
Ond rwy'n hyderus ein bod wedi llwyddo i wneud arbedion doeth, a'r gobaith yw na fyddwn yn gorfod hepgor gweithgareddau ar Faes yr Eisteddfod.
EVERY one that heareth these sayings of Mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand.
Draw yn Stadiwm y Liberty, mae Eirian wedi bod yn gaplan ar Academi Clwb Pel-droed Abertawe ers saith mlynedd, yn rhoi gofal bugeiliol a chyngor doeth i'r sgwad dan 23.
Ond pan oedd eisiau geiriau pwyllog, doeth o gysur a chariad, dyma lais y Prif Weinidog Jacinda Ardern yn datgan "Nyni yw y nhw" ac "Efallai i chi ein dewis ni ond rydym ni yn eich gwrthod chi".
"Gyda'u llygaid craff, fe gasglon nhw weithiau rhai o arlunwyr gorau'r oes gan gymryd dewisiadau blaengar a doeth i greu casgliad creiddiol yr Amgueddfa Genedlaethol," meddai Ffion Hague am y casgliad celf a oedd yn cynnwys gwaith gan Rodin a Monet ymysg eraill.
TO him that knoweth to do good, and doeth it not to him it is sin".
Priod gariadus Bryce, mam a nain ofalgar Bryn, Sioned, Erin a Gareth a'u teuluoedd, merch annwyl Enid a'r diweddar Douglas Jones, chwaer arbennig Nerys, Eleri a'r diweddar Dafydd Vernon a chyfaill doeth i'w theulu a'i ffrindiau oll.