Die

(redirected from dies)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia.
Related to dies: Dies Irae, DEIS, Dies iræ

Die

A metal stamp that forms the design of a coin. It does not refer to the coin color, but instead to the imprints, such as the portrait, value, or other engraving on the coin. See also: Numismatics.
References in periodicals archive ?
Modeling Influence Of The Die Casting Machine Components On Contact Pressure Between Dies And Platens (T05-011)
Extruding low-bulk-density reclaim materials can cause surging and fluctuations in extruder output, which can cause enough inconsistency in polymer flow to freeze die holes in a random fashion.
A white sidewall compound was extruded using a 120 mm pin barrel extruder through special dies made according to these designs and also an unrelieved die (not shown).
Wanneer die gevangenisgedigte van Breytenbach wat in die versamelbundel Die ongedanste dans van 2005 byeengebring is, bestudeer word, word die leser egter bewus van die invloed wat die afsondering en die inperking in die tronk op Breytenbach se werk gehad het.
Die digwerk is baie formeel en herinner aan die atmosfeer van 'n Oosters-Ortodokse kerkdiens.
Die groteske van die Middeleeue en die Renaissance, gevul met die gees van die kamaval, bevry die wereld van wat donker en angswekkend is; dit neem alie vrese weg en is volkome vrolik en helder.
Paradoks as poesie: 'n ondersoek na enkele aspekte van die poesie van Breyten Breytenbach Grahamstad: Rhodes Universiteit.
He was allowed to die at last, of pneumonia, because my parents had signed papers in advance, asking that their lives not be extended by heroic measures once they had crossed an irreversible threshold of pain or dementia.
Fase vier van die 50/50 Veldtog het ten doel om Namibiese vroue te mobiliseer om as kiesers vir die verkiesing vir Plaaslike Owerhede te registreer en om hulselfs as kandidate vir die verkiesing beskikbaar te stel.
For example, there is the fact that women currently live longer, tending to die more slowly from longer-term conditions than do men, and the fact that women tend to feel freer to seek any sort of medical care, to acknowledge pain and suffering, and to classify it as unendurable.
Die Dienstleistungen von Anoto decken sich voll und ganz mit dem Bestreben von Speedy Tomato, die Arbeit zu vereinfachen, zu inspirieren und Menschen in ihrem Alltag zu unterstutzen, sagt Johan Hall, stellvertretender Geschaftsfuhrer von Speedy Tomato.
Kotze-Myburgh stem saam met Petra Muller dat Kotze "omtrent eiehandig gesorg het dat 'n seewoordeskat in Afrikaans behoue bly"--'n belangrike bydrae, in ag genome dat ons taal uit die van 'n seevarende nasie stam (Kotze-Myburg se voorwoord in Kotze, "Diepsee" 8).