ring

(redirected from anulus)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia.
Related to anulus: annulus, Anulus tendineus

Ring

A place on an exchange assigned for the trading of certain commodities, futures, or options. It is also called a pit or a trading pit.

ring

See pit.
References in periodicals archive ?
Trikuspit lateral anulus erken diyastolik dolus dalga hizi (Em) ve diyastolik disfonksiyon icin onemli parametre olan Ea/Aa oraninin diyaliz sonrasi anlamli olarak geriledigi goruldu (p<0.
Bizim calismamizda trikuspit lateral anulus doku Doppler parametrelerinden sistolik hizinin (Sa) diyaliz oncesi azalmis oldugu ve diyaliz ile anlamli degisiklik gostermedigi izlendi.
These innovative systems provide efficient access for closure to facilitate the repair of the anulus fibrosus following a minimally invasive spinal microdiscectomy procedure.
The Xclose device is FDA cleared for soft-tissue approximation and the tools provide efficient access for closure of the anulus fibrosus following a minimally invasive microdiscectomy procedure.
Ayrica kapaklar, anulus boyutuna, kapak tipine ve aorttaki lezyona gore karsilastirilmalidir.
Ayrica trikuspit anulus doku Doppler trasesinden yararlanilarak da sag ventrikul miyokardiyal performans indeksi hesaplanabilir (Sekil 6).
Mitral anulus akim hizi profilinin diyastol sirasinda sol ventrikul volumundeki ve uzun boyutlarindaki degisim hizini yansitmasi ve konvansiyonel Doppler parametreleri ile karsilastirildiginda doku Doppler sonuclarinin on ve ardyukten goreceli olarak bagimsiz olmasi nedeniyle doku Doppler ekokardiyografi diyastolik fonksiyonlari degerlendirmekte konvansiyonel Doppler yonteminden ustun olabilir (11-13).
Trikuspid anulus pik sistolik hizinin bozulmus kalp hizi toparlanmasini (18/dak veya daha az) ongormedeki kestirim degeri ve yeterliligi ROC analizi ile arastirildi.
Bunlarin yaninda banta bagli pulmoner arter lumeninde erozyon gelisme riski, bantin migrasyonu ile sag veya sol pulmoner arterlerde obstruk-siyon, pulmoner anulus dilatasyonuna sekonder pulmoner kapak yetersizligi ve hipoplazik ventrikulden cikan aortasi olan olgularda VSD'nin restriksiyonuna bagli subaortik stenoz gelisme riskleri de PAB operasyonunun kendine ozgu potansiyel komplikas-yonlari olarak cekince yaratmistir (5, 7, 8).