ring

(redirected from anulus)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia.
Related to anulus: annulus, Anulus tendineus

Ring

A place on an exchange assigned for the trading of certain commodities, futures, or options. It is also called a pit or a trading pit.

ring

See pit.
References in periodicals archive ?
Trikuspit lateral anulus erken diyastolik dolus dalga hizi (Em) ve diyastolik disfonksiyon icin onemli parametre olan Ea/Aa oraninin diyaliz sonrasi anlamli olarak geriledigi goruldu (p<0.
Ayrica kapaklar, anulus boyutuna, kapak tipine ve aorttaki lezyona gore karsilastirilmalidir.
Diyastolik disfonksiyon tanisina pratik bir yaklasim olarak, Amerikan Ekokardiyografi Cemiyeti oncelikle doku Doppler goruntuleme (TDI) ile mitral anulus erken diyastolik velositelerine (E') bakilmasini onermektedir (6).
Ayrica trikuspit anulus doku Doppler trasesinden yararlanilarak da sag ventrikul miyokardiyal performans indeksi hesaplanabilir (Sekil 6).
Mitral anulus akim hizi profilinin diyastol sirasinda sol ventrikul volumundeki ve uzun boyutlarindaki degisim hizini yansitmasi ve konvansiyonel Doppler parametreleri ile karsilastirildiginda doku Doppler sonuclarinin on ve ardyukten goreceli olarak bagimsiz olmasi nedeniyle doku Doppler ekokardiyografi diyastolik fonksiyonlari degerlendirmekte konvansiyonel Doppler yonteminden ustun olabilir (11-13).
Trikuspid anulus pik sistolik hizinin bozulmus kalp hizi toparlanmasini (18/dak veya daha az) ongormedeki kestirim degeri ve yeterliligi ROC analizi ile arastirildi.
Bunlarin yaninda banta bagli pulmoner arter lumeninde erozyon gelisme riski, bantin migrasyonu ile sag veya sol pulmoner arterlerde obstruk-siyon, pulmoner anulus dilatasyonuna sekonder pulmoner kapak yetersizligi ve hipoplazik ventrikulden cikan aortasi olan olgularda VSD'nin restriksiyonuna bagli subaortik stenoz gelisme riskleri de PAB operasyonunun kendine ozgu potansiyel komplikas-yonlari olarak cekince yaratmistir (5, 7, 8).