Zupanija

Zupanija

In Croatian-speaking areas, a political subdivision roughly equivalent to a county.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
financijski poduprle Istarska zupanija i opcina Matulji.
However, the county (the zupanija) of Dubrovnik has been burned, looted, desecrated, mined.
Usporedbom s drugim medunarodnim centrima Brodskoposavska zupanija se svrstava u podrucja s umjerenom ucestaloscu alergijskih bolesti i atopije u djecjoj dobi.