YDD


Also found in: Acronyms.

YDD

ISO 4217 code for the South Yemeni dinar. It was introduced in 1965, replacing the East African shilling two years before South Yemen became independent. After South and North Yemen united in 1990, the South Yemeni dinar remained in circulation until 1996. It was replaced by the Yemeni rial.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
During the meeting yDD head E[pounds sterling]mit Efe stated that The figure rose to a great extend in 2013 with 122.
YDD drama olaf Wil Sam yn cael ei pherffomio yn Theatr Fach Llangefni yr wythnos nesaf.
YDD y cartwnydd o Dreorci Sion Tomos Owen yn mynd a ni ar daith drwy Gwm Rhondda yn y gyfres newydd Pobol y Rhondda sy'n dechrau ar nos Iau ar S4C.
YDD cyfres ddogfen newydd ar S4C yn dilyn gwr sy'n ceisio gwneud rhywbeth Bsydd erioed wedi cael ei wneud o'r blaen.
YDD yr adrenalin yn gwibio drwy'r gwythiennau am sawl rheswm yr wythnos hon.
YDD y gyfres boblogaidd Pryd o Ser yn dychwelyd yr wythnos hon, gyda llond plat o wynebau adnabyddus enwog Cymru, a'u bryd ar gipio teitl cogydd gorau Pryd o Ser.
Gwarchodfa Natur Ynyshir Llun: Bethan Wyn Jones Yr we ydd dalcen wen Llun Andy Hay (rspb-images.com)
Ond wrth i'r gyfres barhau ydd gwylwyr yn canfod pa gyfrinach sy'n llechu yng ngorffennol Mared.
YDD cyfres ddrama gyntaf Fflur Dafydd yn dechrau nos yfory ar S4C - cyfres ddwys ac ysgafn fydd yn ein harwain ar siwrnai ddirdynnol.
Sgorio: Y Bala v Alloa Athletic S4C, heddiw, 12.30, ydd Sadwrn 8 Hydref 12.30.
YDD Stwnsh, gwasanaeth cyffrous S4C i blant a phobl ifanc rhwng 7 a 13 oed, ar ei newydd wedd arlein ac ar y sgrin o brynhawn Llun ymlaen.