YDD


Also found in: Acronyms.

YDD

ISO 4217 code for the South Yemeni dinar. It was introduced in 1965, replacing the East African shilling two years before South Yemen became independent. After South and North Yemen united in 1990, the South Yemeni dinar remained in circulation until 1996. It was replaced by the Yemeni rial.
References in periodicals archive ?
YDD cyfres ddogfen newydd ar S4C yn dilyn gwr sy'n ceisio gwneud rhywbeth Bsydd erioed wedi cael ei wneud o'r blaen.
YDD S4C yn darlledu nifer o raglenni sy'n ymwneud ag iechyd meddwl mewn wythnos arbennig o raglenni rhwng 12 a 18 Mai.
YDD Jason Mohammad yn mynd ar siwrnai bersonol i archwilio crefydd, hanes a diwylliant Jerwsalem yn y gyfres newydd, Jerwsalem: Tir Sanctaidd, sy'n dechrau nos yfory.