Voivodeship

(redirected from Wojewodztwo)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

Voivodeship

In Poland, a political subdivision equivalent to a province.
References in periodicals archive ?
Grodzisko kultury luzyckiej w Wieruszowie-Podzamczu, wojewodztwo kaliskie.
Najwiecej zakladow celowo stosujacych czynniki biologiczne jest zlokalizowanych w wojewodztwach o najwiekszym stopniu uprzemyslowienia, wyjatek stanowi wojewodztwo malopolskie, z ktorego terenu do rejestru zgloszono tylko 23 zaklady.