Voivodeship

(redirected from Wojewodztwa)
Also found in: Dictionary.

Voivodeship

In Poland, a political subdivision equivalent to a province.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
W badaniach wzielo udzial 145 aktywnych zawodowo ratownikow medycznych pracujacych na terenie wojewodztwa wielkopolskiego w jednostkach systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego (badanie pierwsze: N = 52, badanie drugie: N = 53, badanie trzecie: N = 40).
W odniesieniu do badan, w ktorych podmiotami odwolawczymi sa WOMP, nalezaloby--zdaniem autorek niniejszej pracy--uscislic, czy maja to byc placowki z wojewodztwa wlasciwego dla miejsca zamieszkania osoby badanej czy dla siedziby pracodawcy.
6 ustawy o kierujacych pojazdami ma ona forme wykreslenia z ewidencji uprawnionych psychologow prowadzonej przez marszalka wojewodztwa wlasciwego ze wzgledu na miejsce wydawania orzeczen [17].
[24.] Kwasniewska M., Bielecki W, Kaczmarczyk-Chalas K., Pikala M., Drygas W.: Ocena rozpowszechnienia zdrowego stylu zycia wsrod doroslych mieszkancow wojewodztwa lodzkiego i lubelskiego--Projekt WOBASZ.
Istnieje wiec wysokie prawdopodobienstwo, ze tego typu zroznicowanie dotyczy takze wojewodztwa slaskiego, ktore nalezy do regionow o najgorszej jakosci powietrza w naszym kraju [9] i jest silnie zurbanizowane.
Pierwszy etap badan ukierunkowano na charakterystyke stanu epidemiologicznego wojewodztwa zachodniopomorskiego, z uwzglednieniem ogolnego obrazu zachorowan na borelioze w jego poszczegolnych powiatach.
Autorzy niniejszej pracy postanowili przeprowadzic tego typu wstepna analize w odniesieniu do kategorii srodmiazszowych chorob pluc, po pozyskaniu danych epidemiologicznych dotyczacych tych chorob, na przykladzie wojewodztwa slaskiego.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zlecaly sady z terenu Poznania (Sad Rejonowy Poznan--Grunwald i Jezyce, Sad Rejonowy Poznan--Stare Miasto, Sad Rejonowy Poznan--Nowe Miasto i Wilda) oraz niektorych powiatow wojewodztwa wielkopolskiego (Sady Rejonowe w Szamotulach, Wrzesni, Obornikach, Rawiczu, Slupcy, Gnieznie, Wagrowcu, Srodzie Wielkopolskiej, Sremie, Koscianie i Chodziezy).
Badania przeprowadzono w grupie pracownikow pogotowia ratunkowego, obejmujacej lekarzy i ratownikow medycznych (obojga plci) z jednostek ratunkowych z wojewodztwa lodzkiego i Slaska.