Veinat

Veinat

In Andorra, a political subdivision equivalent to a neighborhood.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
sense haver de posar ma a paraules estranyes ni recorrer al llenguatge artificios i enviciat del veinat d'alla deca del bassiot.