Veinat

Veinat

In Andorra, a political subdivision equivalent to a neighborhood.
References in periodicals archive ?
sense haver de posar ma a paraules estranyes ni recorrer al llenguatge artificios i enviciat del veinat d'alla deca del bassiot.