VIR


Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

VIR

GOST 7.67 Latin three-letter geocode for the U.S. Virgin Islands. The code is used for transactions to and from local bank accounts and for international shipping to the U.S. Virgin Islands. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.
References in periodicals archive ?
Owners who listed with The VIR Group in 2017 made $10,339 more than those who opted to self-manage and VIR's owners made $8,814 more than those using a competing vacation rental management company.
Under the terms of the agreement, Alnylam will receive an upfront payment, comprised of cash and shares of Vir common stock.
Afdeling C is veral nuttig vir die Afrikaansonderwyser aangesien hierdie afdeling illustreer hoe teorie en praktyk bymekaar kan uitkom.
Die ontwikkelingsbeleid scenario ia 2015 dui daarop dat ons heelwaarskynlik 'n groot demverskuiwing gaan ervaar deurdat skenkers gaan vegbeweeg vanaf befondsing vir sosiale sake (social causes) :en gunste van vennootskappe met die privaatsektor net die klem op die vermenging van skenkings en enings, belastinginvordering en die bevordering van ieursigtigheid en wedersyds voordelige ekonomiese groei m ontwikkeling.
De Lange is egter ongetwyfeld 'n meester van die kwatryn, en behalwe vir enkele uitsonderings, is die kwatryne in Weerlig van die geloof hoogs suksesvol.
30 Want (ek sal bely) terwyl Galatea my vasgehou het, Was daar nog hoop op vryheid, nog omsien na spaargeld Alhoewel baie slagoffers my krale verlaat het En ryk kaas vir die ondankbare stad gepers is; Nooit het my regterhand gelaai met koper huis toe gekom nie.
Hy het die hoofbibliotekaris, Hans Zastrau, bygestaan--en stellig geinspireer--in die opbou van UNISA se biblioteek, en danksy Viljoen se onblusbare geesdrif vir hierdie saak kan UNISA vandag nog met besmoontlik die beste versameling boeke oor die Klassieke in die land spog.
Die verkorte teks bly egter nog steeds, selfs vir die leser wat vertroud is met Mikro se werk, onteenseglik Mikro.
Vector Query Model and Integration of Relevance Feedback to VIR
However, The VIR Group is changing all that by making sure that the home and family of its valued clients are protected.
Tenders Are Invited For Man Power Service Provider To Provide Unskilled Manpower For This Office Situated At 2Nd Floor, Bhai Vir Singh Sahitya Sadan, Bhai Vir Singh Marg, New Delhi.