VIR


Also found in: Dictionary, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

VIR

GOST 7.67 Latin three-letter geocode for the U.S. Virgin Islands. The code is used for transactions to and from local bank accounts and for international shipping to the U.S. Virgin Islands. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
John Edwards (#24 BMW M8 GTE): "VIR is a fun and very challenging track, and it's the spot of the M8's first win a year ago.
Ons almal is verantwoordelik vir die feit dat te veel kinders op die strate beland waar hulle geen toekoms of perspektief het nie.
Owners who listed with The VIR Group in 2017 made $10,339 more than those who opted to self-manage and VIR's owners made $8,814 more than those using a competing vacation rental management company.
Under the terms of the agreement, Alnylam will receive an upfront payment, comprised of cash and shares of Vir common stock.
Afdeling C is veral nuttig vir die Afrikaansonderwyser aangesien hierdie afdeling illustreer hoe teorie en praktyk bymekaar kan uitkom.
Die kwatryn se ekonomiese, gekonsentreerde vorm is, om 'n argitektoniese metafoor te gebruik, soos 'n boog met 'n sluitsteen: geen element kan bygevoeg of weggeneem word nie en die perfekte spanning en balans moet tussen elemente gehandhaaf word vir die geheel om staande te bly.
O Meliboeus, 'n god het hierdie rus vir ons geskep.
Vir switched to the parent Blue Star in 2007, where he overhauled processes.
Out of 13 isolates subjected to 'vir' gene PCR 10 isolates showed positive results.
Omdat ek vir sowat nege jaar lid was van sy Departement Klassieke Tale by UNISA, met 'n kantoor langs syne, wil ek nou op 'n meer persoonlike noot waardering betuig vir sy enorme bydrae tot die vestiging en uitbou van UNISA as doserende universiteit.
In die proloog word 'n apologie of verdediging aangebied vir 'n "normale", manlike man wat gedigte skryf oor die liefde wat hy met 'n vrou deel.
In particular, the discussion will concentrate on visual information retrieval (VIR) concepts as opposed to implementation issues.