Turkey

(redirected from Turkiye Cumhuriyeti)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Encyclopedia.
Related to Turkiye Cumhuriyeti: turkey, Türkiye

Turkey

A losing investment.
Copyright © 2012, Campbell R. Harvey. All Rights Reserved.

Turkey

Informal; a bad investment.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved

turkey

An investment that has performed poorly.
Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms for Today's Investor by David L. Scott. Copyright © 2003 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(24.) "Anayasa Mahkemesinin E: 2008/16, K: 2008/116 Sayili Karari (5735 Sayili Turkiye Cumhuriyeti Anayasasinin Bazi Maddelerinde Degijiklik Yapilmasina Dair Kanun ile Ilgili)," T.C.
Alevilerin marjinal gorulme durumunu Sinclair-Webb de 1970'li yillar boyunca Alevilerin Turkiye Cumhuriyeti'ne tehdit olarak gorulen uc "k"den biri olduguna vurgu yaparak belirtir: Kurt, komunist, Kizdbas.
(29) Turkiye Buyuk Millet Meclisi, "Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi", https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm (Erisim Tarihi 13 Ekim 2017).
Acentaligin tarafimizdan hakkiyla basarilacagina emin ola bilir ve referans olarak Turkiye Cumhuriyeti Kibris Konsoloslugunu, Osmanli Bankasini gosterir ve herhangi Bank karantisi vermege haziriz.
Turkiye Cumhuriyeti devletinin bu konu ile ilgili calismalarinin da mercek altina alindigi bu gunde gunumuz Turkiye'sinin siyasal catismalarinin da rahatlikla izlenebildigi bu paneller dizisi, sosyal yasamin universiteye aktarildigi deneyim paylasiminin ta kendisi oldu.
Kisacasi, Turkiye Cumhuriyeti'nin uyeligi Cemiyet'in gozden dustugu bir doneme denk gelmekteydi.
Turkiye Cumhuriyeti Munakalat Vekaleti Devlet Denizyollari Isletme Mudurlugu.
Son zamanlarda Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi tarafindan bu yolda ciddi bazi etudler yapildigi istihbar edilmis ise de, henuz ortada fiilen tesebbuse gecildigini gosteren bir emare yoktur.
Turkiye Cumhuriyeti Devleti'ni musfik ve muktedir bir devlet olarak insa etmek(tir).
Nitekim buna benzer gorusler 1930'lu yillarda Turkiye Cumhuriyeti hukumetleri tarafindan Kurtleri asimile etmek icin ileri surulmustu.
Ahmet Davutoglu", Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik, https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_ Global/_PrimeMinister/pg_PrimeMinister.aspx.

Full browser ?