sell

(redirected from Selles)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Idioms, Wikipedia.

Sell

To relinquish ownership of some asset in exchange for some monetary compensation. Selling may take any of several forms. In a cash sale, the seller receives cash or a cash equivalent immediately in exchange for the asset. In a credit sale, the seller surrenders ownership immediately in exchange for future payment, often with interest. An example of a sale is a simple transaction involving widgets. If the seller is willing to accept $2 per widget and the buyer wishes to purchase 100 widgets, then the seller gives to the buyer 100 widgets and in their place receives $200. See also: Buy.

sell

To dispose of an asset. Compare buy.

sell

see SELLING.
References in periodicals archive ?
Peamine moiste selles kontseptsioonis on kultuurilised piirid, mis gruppi piiritlevad, voi nagu Barth koguni vaidab: gruppi uldse "loob".
As Selles points out, concern for the status of women was not the principal reason Methodists in Ontario directed their energies toward female education.
Selle eesmargiks oli arheoloogide soov astuda dialoogi teiste usundiuurimisega tegelevate teadusharudega.
Selles, kas vennad Ukskullid Otepaa linnuse Dietrich Damerowi Vana-Liivimaale saabumisega ka de facto kaotasid, voib kahelda.
Enda koostatud nimekirjast, milles olin ara markinud muntide leiuasendid, sai selgeks, et Otepaa linnuse havimise kusimuses on olulise tahtsusega selle uhe ruumi polengukihist mone ruutmeetri suuruselt alalt leitud 26 hobemunti.
Abhaasi autorid suudistavad Ingorokvat ja tema jargijaid selles, et nad votsid abhaasidelt nende ajaloolise mineviku ning andsid neile "tosise historiograafilise loogi".
Nii naeme naiteks Rongu piltkujutisel lisaks linnusevaremetele ka krahv Manteuffelile kuulunud uhket moisakompleksi, aga samuti esiplaanil toimuvat liivavedu, kusjuures ulima tapsusega on kujutatud nii vankrit kui selle ette rakendatud hobuse rakmestikku.