Sectoare

Sectoare

In Romania, a political subdivision for a quarter or sector within Bucharest, the capital.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Am aplicat Descompunerea Shapley la nivel de 10 sectoare de activitatea CAEN Rev.
(15.) Popa, D., 'Cati salariati sunt la Stat, cati la privat si in ce sectoare economice lucreaza acestia.
Epoca moderna a impartit viata in mai multe sectoare presupus independente, dar independenta lor nu poate fi recunoscuta niciodata de Biserica.
Inexistenta unui asemenea climat poate conduce in timp la aparitia unor discrepante majore intre diferite sectoare ale economiei sau chiar intre agenti economici din acelasi sector de activitate, indiferent daca vorbim despre nivelul national sau international al economiei.
In acest fel deschiderea pietelor pentru tarile in curs de dezvoltare pe baze echitabile poate semnifica punerea in pericol a unor sectoare economice proprii in avantajul unor tari care pot, oricand, deveni actori mai importanti pe scena internationala si impune regulile jocului.