Rubu


Also found in: Encyclopedia.

Rubu

A Turkish measure of length approximately equivalent to 8.5 centimeters. It became obsolete when Turkey made the metric system mandatory in 1933. An equivalent term is urup.
References in periodicals archive ?
For example, he recognizes in the distribution of the epithet rubu, "prince," an intent to confer Enlil's authority (called rubu in i 2) first on Nebuchadrezzar (Enlil's rubu migru, "beloved prince," i 23, iv 15) and then on Baba-suma-iddina (Nebuchadrezzar's rubu migru, ii 21), the governor of the district Bit-Sin-seme.
Five temporary distribution centres were established in the two counties to cover nine displacement sites: Mudubai, Muku, Nagbaka, Mboroko and Rastigi in Maridi county as well as Rubu, Manikara, Ibba town and Madebe in Ibba county", the agency announced.
Rubu (ypac moteru) prabanga, puotu ir namu aplinkos puosnumas tapo neatskiriama viespataujanciu klasiu buities dalimi.
pasirases autorius piktinosi, kad Aukstuosiuose Didziojo Lietuvos kunigaikscio Vytauto karininku kursuose destomos vokieciu ir prancuzu kalbos, bet nedestoma lietuviu kalba: "Nesiteisinkime, kad reikalingos mums tik karo zinios; Lietuvos karininkams ne maziau turetu buti svarbu, kad tos karo zinios butu lietuvisku rubu apvilktos.
In Rubu Tribe, gamers control the leader of a tribe of creatures known as the Rubu.