Replica

(redirected from Replikas)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.

Replica

A coin struck using the same or similar equipment, but not with official sanction or at a later date. For example, a collector may make a replica of a Mercury dime. Replicas are illegal to sell in the United States unless "replica," "facsimile," or "copy" are printed on them.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Naturalus dialogas yra gerokai sudetingesne visuma, apjungianti ivairaus pobudzio replikas (salia klausimu ir atsakymu--paskatinimo replikos, prasymai, ivertinimai, sutikimas, nesutikimas ir t.
Lingvistineje literaturoje dialogine visuma laikomas repliku, tarpusavyje susijusiu sintaksiniu ir semantiniu poziuriu, derinys, kur paprastai antroji replika strukturiskai ir semantiskai priklauso nuo pirmosios ir be jos neegzistuoja.
Antroji replika (informacijos patvirtinimas) gali buti lakoniska arba labiau eksplikuota, naudojant pagalbine argumentacija.