Powiat


Also found in: Wikipedia.

Powiat

In Poland, a political subdivision equivalent to a county.
References in periodicals archive ?
Major organization : POWIAT SREDZKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD POWIATU SREDZKIEGO
Implementing agency : Powiat Oswiecimski Starostwo Powiatowe w Oswiecimiu
Major organization : POWIAT PLOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD POWIATU W PLOCKU