Petha


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Petha

A Burmese unit of mass approximately equivalent to one gram.
References in periodicals archive ?
Aeth petha o chwith o fewn y briodas ac aru fi gerdded allan o mhriodas.
YN achlysurol, a dim ond yn achlysurol cofiwch, mae yna rhyw fath o ddealltwriaeth y byddaf yn cyfrannu colofn yn trafod diwylliant poblogaidd Cymraeg a mawr obeithiaf y bydd y darllenwyr sydd "ddim yn dallt y petha pop 'ma" yn dychwelyd i ddarllen yr wythnos nesa pan fydd fy holl sylw yn cael ei roi i Hanes Cymru a'i safleoedd hynod.
Be rydach chi'n sylwi arno, fodd bynnag, ydi'r smotiau mawr coch ar eich croen a'r cosi dychrynllyd ble mae'r petha bach yma wedi bod yn sugno'ch gwaed.
YR hogyn 'cw fynnodd ei gael, mewn siop petha ail-law yng Nghricieth.
Mi aeth petha reit dda yn fan hyn, eitha tebyg i Dolig dwytha, ac i Dolig Flwyddyn Nesa (a phob Dolig ers 1958, a deud y gwir).
Unwaith 'nes i ddechrau sgwennu, roedd un atgof yn arwain at un arall, ac ro'n i'n cofio petha amdani nad o'n i wedi meddwl amdanyn nhw ers blynyddoedd.
Gofalwch fod y petha dal bwyd adar yn ln rhag lledaenu haint i'r adar, ond does dim rhaid i chi fynd i wario symiau anferthol o bres.
Wedyn, wrth gwrs, fyddan nhw'm isio llyfr, jest isio stori Y Tri Mochyn Bach neu ryw stori mae'n rhaid i chi ei gwneud i fyny ar y pryd - a dyna pryd fyddwch chi'n sylweddoli bod angen ymarfer y petha 'ma.
Dwi''n gwybod nad ydych chi i fod i ddeud petha fel hyn yn papur rhag ofn lladron, ond os bydd rhywun wedi torri mewn i''m tye, bydd gen i''r cysur o wybod eich bod yn lladron Cymraeg, a''ch bod yn ddarllenwyr ''Yr Herald''.
y) - "dwi'n mwnhau pan ti'n sn am gerdded neu hen gerrig ond ddim yn dallt y petha pop ma".
Weithiau, mae angen dyn i neud y petha 'ma, neu jest hogan efo mwy o amynedd.