Petha


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Petha

A Burmese unit of mass approximately equivalent to one gram.
References in periodicals archive ?
5%) "Mi oeddwn i'n arfer cadw mathau eraill o gwrw go-iawn, ac yn cael ambell i 'guest beer' i mewn," meddai, "ond erbyn hyn dim ond fy nghwrw fi'n hun dwi'n werthu yma, a lagers a Guinness a petha felly wrth gwrs.
Mae'r sgwrs yn dechra troi at y broblem o edrych yn l: "I can't complain, alla' i byth, dwi'm yn dyfaru unrhyw beth dwi 'di neud, dwi jest yn derbyn fod petha fel o'n nhw, mae meddwl am gariad yn boenus, but the doctors have stopped picking on me and I've outlived Dylan Thomas, Jimi Hendrix and those others.
Tenders are invited for Fruit Tinned Pineapple Fruit Tinned Apple Murabba Fruit Tinned Petha Murabba
Unwaith eto mae yna gysylltiad rhwng yr erthygl yma a chymaint o fy erthyglau - rhywsut neu'i gilydd mae angen i ni fel Cymry Cymraeg wneud fwy o swn am y petha yma yndoes
Be rydach chi'n sylwi arno, fodd bynnag, ydi'r smotiau mawr coch ar eich croen a'r cosi dychrynllyd ble mae'r petha bach yma wedi bod yn sugno'ch gwaed.
Aeth petha o chwith o fewn y briodas ac aru fi gerdded allan o mhriodas.
Tenders are invited for Fruit Tinned Pineapple Fruit Tinned Cocktail Fruit Tinned Apple Murabba Fruit Tinned Petha Murabba
Ond mi fydda i'n cymryd yr erthyglau 'ma sy'n ymddangos o bryd i'w gilydd yn honni fod petha fel siwgr, menyn, lolipops, cwrw ag ati yn dda i chi hefo pinsiad go fawr o halen (ond dim gormod o hwnnw chwaith
Tenders are invited for Supply of Sada Petha, Anguri Petha, Kesar Petha, Gulab Petha, Til Gajak, Peda of Mathura, Daalmoth of Agra (Plan & Special with Dry fruits), White Rewri and molasses Rewri
Tenders are invited for construction of road cd works with 5 years maintanance fordhami basti (coandopatwa ) to petha kuwa in thakurganj block under kishanganj district.
Ond ella na ddylid cymryd y petha 'ma ormod o ddifri, wedi'r cwbl mae'n amlwg mai cael hwyl ydi prif nod - neu unig nod - y band, ac mi fydd eu ffans wrth eu boddau mae'n siwr.
Yn y 1960au cynnar mi oedd 'na griw ohonan ni hogia yn y pentref, a canu oedd ein petha ni, yn enwedig harmoneiddio.