Petha


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Petha

A Burmese unit of mass approximately equivalent to one gram.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Rwbio'r petha' sych | 2.Cymysgu efo wy a llefrith | 3.
"Mae'r rhai sy'n gwneud o o ddifri yn deietio ac yn trainio a 'da ni ddim yn meddwi'n racs a mynd allan a gwneud petha' gwirion.
Pelen fach o fflwff gwyn ydi'r cywion ac maen nhw'r petha bach dela welsoch chi 'rioed ac mi fyddan yn y nyth fel rheol am tua deugain a thri o ddiwrnodau.
Dydi hon ddim wedi deall sut mae petha tu allan i Lundain, nac ydi?
"Beth sy'n neis am y rhaglen Heno yw ei bod hi'n mynd ar l petha' amserol, ac felly bydd gen i ddim syniad i ble bydda i'n mynd o un wythnos i'r llall.
Mae'r petha ifanc 'ma'n hoffi'r swen braidd y uchel tydyn?
Dim ond nad ydi neb yn gwneud petha felly dyddia hyn.
Mae angen i ni sylweddoli bod gennon ni andros o lot, a does dim angen i ni chwenychu petha trwy'r adeg."
Roedd doliau bach ar y llawr a recordiau wedi torri, a dyna'r ffordd ddaru nhw neud, dweud dim, ar funud ola' hel pobl o'u cartrefi heb adael cyfle iddyn nhw fynd a'u petha' bach gyda nhw."