Petha


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Petha

A Burmese unit of mass approximately equivalent to one gram.
References in periodicals archive ?
Tenders are invited for sh-364 to todsa petha bande road block etapalli
Rwbio'r petha' sych | 2.Cymysgu efo wy a llefrith | 3.
"Mae'r rhai sy'n gwneud o o ddifri yn deietio ac yn trainio a 'da ni ddim yn meddwi'n racs a mynd allan a gwneud petha' gwirion.
Pelen fach o fflwff gwyn ydi'r cywion ac maen nhw'r petha bach dela welsoch chi 'rioed ac mi fyddan yn y nyth fel rheol am tua deugain a thri o ddiwrnodau.
Dydi hon ddim wedi deall sut mae petha tu allan i Lundain, nac ydi?
"Beth sy'n neis am y rhaglen Heno yw ei bod hi'n mynd ar l petha' amserol, ac felly bydd gen i ddim syniad i ble bydda i'n mynd o un wythnos i'r llall.
Mae'r petha ifanc 'ma'n hoffi'r swen braidd y uchel tydyn?
Tenders are invited for Stbt to petha harijan basti road (including slab drain) (vr 112) km no 0/000 to 1/200 ta.aheri dist.gadchiroli
Dim ond nad ydi neb yn gwneud petha felly dyddia hyn.
Mae angen i ni sylweddoli bod gennon ni andros o lot, a does dim angen i ni chwenychu petha trwy'r adeg."
Roedd doliau bach ar y llawr a recordiau wedi torri, a dyna'r ffordd ddaru nhw neud, dweud dim, ar funud ola' hel pobl o'u cartrefi heb adael cyfle iddyn nhw fynd a'u petha' bach gyda nhw."
Tenders are invited for Stbt to petha adagaon andra pradesh road v r 97 at ch 0/00 to 1/00 tal-sironcha dist-gadchiroli