Osiedla

Osiedla

In Poland, a political subdivision roughly equivalent to an urban neighborhood.
References in periodicals archive ?
Osiedla obronne okresu wczesnozelaznego w Prusach.--Swiatowit, XXV, 5-211.
Bazarek), stanowiacych obecnie plac budowy w zwiazku z budowa osiedla Nowe Zerniki (WUWA 2).
Contract award notice: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe kanalizacji wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanalu glwnego do granic nieruchomosci prywatnych dla osiedla dabrwka szlachecka w ulicach: projektowana 10d, kaliny, szafirkw, czterolistnej koniczynki, wilczej laki dn 0,2 l ca 1000 m w warszawie na terenie dzielnicy bialoleka wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorw.