ONS


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

Ons

An obsolete Dutch unit of weight roughly equivalent to 30 grams, with slight regional variations.

ONS

See OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS.

ONS

see OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS.
References in periodicals archive ?
Table 1: Average Per Kid Spending on Toys in Select Countries
Ek gaan sit onder 'n foto van Colette, en volgens Monsieur Bonnet se voorstel eet ons slakke en sop met brood.
Dit is hierdie vrae wat ons daamatoe lei om die skending van vroulike geslagdele en haar-sake met mekaar in verband te bring.
Tensy ons olifante of skilpaaie kies en met hulle vriende maak, sal ons meer dikwels oor ons dierevriende se dood treur as hulle oor ons s'n: dit is een van die moeilike lesse wat Platero en ek nie verswyg nie.
Crain said a council of colonels meets to validate and prioritize the ONS and how they are met.
Vir ons volgende besoek, draai ons op 'n pad wat ons selfs verder lei na die stowwerige, grys bosveld.
Finally, don't forget to check out the ONS list serves, accessible via the ONS Web site at http://listserv .
American Airlines recently eliminated a specific number of allowable carry-on bags from its policy, giving flight crews the discretion to determine the amount of carry-on luggage based on how a crowded the flight will be.
We look forward to a strong collaborative effort with ONS which raises awareness about fatigue and treatment alternatives.
Attendees who follow ONS on Twitter also have the chance to win prizes.
ONStat makes it fast, easy, and effective for ONS members to weigh in with their policymakers by providing template messages and allowing for them to be linked automatically to their elected officials' email addresses just by entering their zip codes.
Elkeen van ons begin om intieme ondervindinge met die siekte te ervaar--deur self daarmee saam te leef, deur 'n familielid wat weens Vigs sterf, deur die weeskinders wat in ons nabye omgewing agtergelaat is.