Modd


Also found in: Acronyms.

Modd

A Maltese unit of land area approximately equivalent to 1.8 hectares. It is largely obsolete but is still used in some circumstances.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Prysured y dydd y bydd modd i wefannau o'r fath gyflogi tim o newyddiadurwyr i adfer rhywfaint ar y bwlch trychinebus o fawr sydd yng nghalon ein democratiaeth.
Am gyfnod hir byddwn yn disgrifio fy hyn fel 'ffan' o'r Situationists, wrth fy modd hefo'r syniad yma o herio'r drefn ddiwylliannol drwy weithredoedd o hwyl neu weithredoedd celfyddydol.
Mr Modd described his hobby as an addiction and admitted his passion for the role led to meltdown for his marriage.
A phan roedd 'na ddathlu fod ein llywodraeth wedi prynu Maes Awyr Caerdydd, mi dybiech y byddai modd i lyfrau gan awduron a chyhoeddwyr o Gymru gael eu gwerthu yno.
Sewage running on to road at junction of Modd Lane and Woodhead Road, Holmfirth
Mae band eang cyflym iawn yn cynnig llwyth o fuddion y mae modd i bob un ohonom eu mwynhau ac mae'n rhaid i bob ohonom ni gofio mai ond cynyddu y bydd rol technoleg yn ein busnesau.
BYDD modd dilyn tm cenedlaethol Cymru ar S4C dros yr wythnosau nesaf wrth i'r sianel ddarlledu''r tair gm brawf o daith rygbi Cymru i Awstralia.
Before moving into the home she lived in her own house in Modd Lane, Holmfirth.
Elin Meek) CAA Cymru PS8.99 Roeddwn i wrth fy modd yn darllen y llyfr yma, mae'n rhaid i mi gyfaddef.
Mae modd rhoi meddyginiaeth mewn yn y bwyd ac fe wnaethon ni roi eli ar ei gynffon heb fod o'n protestio gormod.
Hefyd, y mae modd i ni helpu ein cleientiaid trwy becynnau cyllid diogel priodol gan ffynonellau sector preifat a sector cyhoeddus a, thrwy ein rhwydweithiau eang, y mae modd i ni eu cysylltu a darparwyr cymorth arbenigol.
Ond rwy wrth fy modd yn chwarae'r cymeriad - mae cymeriadau'r gyfres yn ddiddorol ac amlochrog a sgriptio Meic Povey mor dda."