MGA


Also found in: Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

MGA

ISO 4217 code for the Malagasy (Madagascar) ariary. Issued in 1961, it existed alongside the Malagasy franc until 2005, during which time one ariary was equal to five francs. It is divided into five iraimbilanja, making it one of two currencies in the world not divided into 100 subunits.
References in periodicals archive ?
Hindi kusang nagprisinta ang PAO forensic doctors na magbigay ng kanilang serbisyo; bagkus, sila ay pinakiusapan ng magulang ng mga bata,' she said.
Yung puwede kong gawin doon sa batang magiging anak ko ay gagawin ko na lang sa mga batang makakasalamuha ko kahit hindi ko sila anak.
Dapat din pong magreview ng existing plans; at paigtingin ang information and education campaign sa pag-identify at pag-educate sa ating mga farm workers tungkol sa biosecurity, identification ng bird flu, yung mode/s of transmission from birds to humans, signs and symptoms nito, at iba pang relevant information," Binay said.
While the court's ruling also removed an additional $85 million in enhanced damages, the circuit kept in place the more than $100 million in attorneys' fees MGA had won.
Larian, the CEO of MGA, said he was pleased Mattel would not challenge the ruling on copyright infringement.
In the original 2008 trial, a jury awarded Mattel $100 million in damages for copyright infringement, and ordered MGA to give the Bratz franchise to Mattel.
Dun sa mga ganung halaga ang epekto niyang fuel increase na yan ay singko sentimos lamang.
Ngayong araw naman, ipinakilala natin ang labindalawang indibidwal na sa ating paniniwala ay tunay na kumakatawan sa mga prinsipyo ng katapatan, sakripisyo, at paninindigan--silang magiging kasama nina Mar at Leni sa pagsusulong ng mas malawak na reporma sa kalakhang lipunan.
A jury earlier this year rejected copyright infringement claims by Mattel, the maker of the world-famous Barbie doll, and awarded MGA $88.
Sana, bigyan nila ako ng mas malawak na pang-unawa at walang katapusang pagsuporta, hindi man nila nakita sa akin ang kanilang inaasahang makita noong mga nakaraang taon.