Merke


Also found in: Dictionary, Medical.
Related to Merke: Merkel cell, Merck

Merke

A Norwegian unit of weight approximately equivalent to 250 grams.
References in periodicals archive ?
Merke DP, Chrousos GP, Eisenhofer G, Weise M, Keil MF, Rogol AD, et al.
Littenser Merke has been awarded the Douwe Tamminga Prize for best debut novel and the Rink van der Velde Prize for best literary work in Frisian.
Project aims to reduce the load on the small trans-boundary river Aspara by means of water saving technologies to be implemented in agriculture in Merke district, Zhambyl oblast.
Die foto's is egter nie soseer portrette as 'verwerkte' weergawes van die Subjekte nie: tatoeeermerke, dwangbuise [stmitjackets], 'n balaklawa, wonde en merke op die vel kom gereeld voor sodat die portrette 'n gemanipuleerde karakter het--Strydom voeg inderdaad hierdie verwerkings digitaal by deur die gebruik van Photoshop.
Access to physical health services is inconsistent, and some clinical staff have inadequate skills and negative attitudes (Maj 2009; Canaway & Merke 2010).
Turkish Airlines (THY), Iberotel Serra Palace, Pro Guest Touristic Marketing GmbH, AKTOB, Patara, Via Cultus, Kaya Yachting, Diva Tours, Logic Tours, Merke Tour, Papillon Hotels, Crystal Hotels Resorts & Spa and Bentour SWISS companies as well as municipalities of Didim, Kemer, Kas, Kalkan, Alanya, Golbasi and Seferhisar are the Turkish participants of the fair.
In a lot of texts the current crime wave in South Africa is a recurring theme, for example in Rachelle Greeff's Merke van die nag [Marks of the Night], and in a large number of short stories from Kruis en dwars [Criss-cross] (2001) edited by Jeannette Ferreira, a collection of short stories about post-apartheid South African society, to which 37 Afrikaans writers made a contribution.
Rydder spotters merke for Merson anbringe Wrack' ('Spotters badge for Merson to put Wrack clear
In die tradisionele plaasroman is daar bepaalde "koloniale" magsverhoudinge aanwesig: die eienaar het die land "makgemaak en tot "plek" verander en op tasbare wyse sy merke op hierdie ruimte geplaas, byvoorbeeld deur die aanle van 'n bos, 'n element wat in byna elke tradisionele plaasroman voorkom.
paragraph] Ne whom I merke, ther ys non other grace.