Linnad

Linnad

In Estonia, a political subdivision approximately equivalent to a township.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Eine gro[ss]e Anzahl der Quellen aus der vorgestellten Archivsammlung ist digitalisiert und lAaAaAeAnsst si auf der Seite saaga finden (Linnad. Magistraatide ja linnavalitsuste dokumente.
Need kohad, vanimad toelised linnad Taanis, tekkisid koik regionaalse keskuse mottes soodsaimatesse kohtadesse, kus uhtlasi olid taidetud ka tingimused omavaheliseks meritsi suhtlemiseks.
Kujunenud linnad vajasid kull tookasi kohalike naol, kuid sotsiaalne tous linnamuuride vahel oli problemaatiline.
Leiukohtadeks ei ole mitte uksnes linnad, vaid ka maapiirkondade asulad.
Jirgnevate sajandite jooksul kujunenud baltisaksa identiteet sai kohapeal edasiarenduse vaid libi elava traditsiooni, mille kandjateks olid linnad ja arengujirgus aadelkond.
Kuigi Eesti keskaegset materjali kasitlevas erialakirjanduses on varemgi uuritud Venemaalt lahtunud mojutusi voi lausa vaadeldud sealt imporditud keraamikat (nt Andres Tvauri vastavasisulised uuringud), on Russowi ekskurss sellesse valdkonda--tulenevalt materjali nappusest uurimisaluses piirkonnas (Laane-Eesti linnad)--pogus.
Arvestades, millist osa linnad eestluse arengus juba arkamisajal etendasid, konelemata tahtsusest, mille need omandasid sajandivahetuseks, oli vahene huvi linnaeestlaste, sh vaikekodanluse ja vabrikutooliste hariduse vastu luhinagelik.
Keskaegsed linnad olid ilmaliku ning vaimuliku valitsemise, kaubavahetuse, liikluse ja joupoliitika kesksed kohad.
Organisatsiooni kandepind laienes ja varsti olid noorsiberlusest haaratud ka mitmed Siberi linnad. Osa Noor-Siberi liikmetest raakis iseseisvast Siberi vabarugist--ja see riigivastane hoiak ei jaanud karistamata.
Mitmest viikingiajal alguse saanud sadamakohast kujunesid hiljem linnad, mis eksisteerivad tanapaevalgi.
Parast vallutust Laane-Eestisse kiiresti tekkinud linnad koondasid endasse rahvusvahelise kaubanduse, muutes Saaremaa sadamad marginaalseks.