Linnad

Linnad

In Estonia, a political subdivision approximately equivalent to a township.
References in periodicals archive ?
Need kohad, vanimad toelised linnad Taanis, tekkisid koik regionaalse keskuse mottes soodsaimatesse kohtadesse, kus uhtlasi olid taidetud ka tingimused omavaheliseks meritsi suhtlemiseks.
Kujunenud linnad vajasid kull tookasi kohalike naol, kuid sotsiaalne tous linnamuuride vahel oli problemaatiline.
Piiskopkonna varasemal perioodil olid mojukalt esindatud ka Pohja-Saksa linnad.
Leiukohtadeks ei ole mitte uksnes linnad, vaid ka maapiirkondade asulad.
Jirgnevate sajandite jooksul kujunenud baltisaksa identiteet sai kohapeal edasiarenduse vaid libi elava traditsiooni, mille kandjateks olid linnad ja arengujirgus aadelkond.
Arvestades, millist osa linnad eestluse arengus juba arkamisajal etendasid, konelemata tahtsusest, mille need omandasid sajandivahetuseks, oli vahene huvi linnaeestlaste, sh vaikekodanluse ja vabrikutooliste hariduse vastu luhinagelik.
Keskaegsed linnad olid ilmaliku ning vaimuliku valitsemise, kaubavahetuse, liikluse ja joupoliitika kesksed kohad.
Mitmest viikingiajal alguse saanud sadamakohast kujunesid hiljem linnad, mis eksisteerivad tanapaevalgi.
Parast vallutust Laane-Eestisse kiiresti tekkinud linnad koondasid endasse rahvusvahelise kaubanduse, muutes Saaremaa sadamad marginaalseks.