Lift

(redirected from Lifft)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia.

Lift

An increase in securities prices, as shown by some economic indicator.

Lift

1. An increase in price.

2. An increase in the measure of some economic indicator.

3. See: Uptick.
References in periodicals archive ?
That's why it's so important for me to take Lifft to baby shows, as it gives me the opportunity to show new mums, and mums-to-be exactly how to use the sling properly to keep their baby close and safe.
Mi gawson ni ambell lifft ddigon od hefyd, ond roedd fy Ffrangeg Lefel 'O' yn ddigon da i'n cael allan o bob twll.
Hedfan yn yr heulwen i lawr i'r fynedfa gywir fore Gwener, darllen stori i blant mewn eirinen wlanog fawr oren, fymryn yn glos a chwyslyd, treulio oes yn chwilio am fwrdd i gael cinio efo ffrindiau coleg gan fod cymaint o dorf ar y maes, gwylio actorion Theatr Bara Caws yn troi'n anifeiliaid yn y coed yn 'Ga' i fod' (a gwrando ar yr adar, oedd DDIM yn drac sain fel ro'n i wedi ei gredu y tro cynta weles i'r sioe), gadael y beic lle roedd o a chael lifft gan ffrindiau clen yn ol i fyny'r allt - ffiw.
Do, mi welais i fwy na hynna, ond ddim llawer; roedd yn rhaid cael car neu lifft yn doedd, ac roedd petrol yn ddrud.
Roedd si y byddai Gareth Llwyd Dafydd o Bantneuadd, Y Parc, yn fodlon ein gyrru lawr, felly cawsom lifft yn y tywyllwch i berfeddion Penllyn.
Irywun sy'n teimlo'n glawstroffobig mewn lifft, mae meddwl am fod yn gaeth dan ddaear yn hunllef i mi.
Ro'n i'n meddwl mod i wedi deud na fyddwn yn eu cyfarfod am ddeg ym Meddgelert i gael lifft i Ryd-ddu er mwyn cerdded yn ol - achos dwi'm yn gallu cerdded yn rhy dda (mae'r goes wedi dechrau chwyddo).