Lift

(redirected from Lifft)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia.

Lift

An increase in securities prices, as shown by some economic indicator.
Copyright © 2012, Campbell R. Harvey. All Rights Reserved.

Lift

1. An increase in price.

2. An increase in the measure of some economic indicator.

3. See: Uptick.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
That's why it's so important for me to take Lifft to baby shows, as it gives me the opportunity to show new mums, and mums-to-be exactly how to use the sling properly to keep their baby close and safe.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Mae Hywel a Ffion yn ffraeo wedi iddi roi lifft i Rhys o'r ysgol.
Un noson, rhannodd Cherry lifft gyda gwr busnes ifanc Glanrafon, David, ac ers hynny mae hi'n edrych fel petai hi wedi dotio arno.
Do, mi welais i fwy na hynna, ond ddim llawer; roedd yn rhaid cael car neu lifft yn doedd, ac roedd petrol yn ddrud.
Yn y cyfamser rwyf yn cael cynnig lifft ar ei feic modur 4x4 a dyma fownsio ar hyd y caeau tuag at yr 'hen eglwys'.
Mewn pennod arbennig o Y Lifft ar Ddydd Nadolig, actorion y gyfres Gwaith Cartref fydd yn mentro i mewn i'r Lifft.
Roedd si y byddai Gareth Llwyd Dafydd o Bantneuadd, Y Parc, yn fodlon ein gyrru lawr, felly cawsom lifft yn y tywyllwch i berfeddion Penllyn.
Mae'r adeilad yn llawn golau naturiol, y cynteddau yn llydan (ar gyfer yr adeg pan fydd rhai angen cadeiriau olwyn), mae 'na lifft i'r lloriau uchaf a phlwgiau trydan hawdd eu cyrraedd ym mhob man.
Ym mhob rhaglen bydd tri chystadleuydd yn gorfod datrys saith pos ar ddyfais sgrn-gyffwrdd - i gyd yn erbyn y cloc ac o fewn waliau cyfyng Y Lifft. Os na fyddan nhw'n llwyddo, bydd rhaid i un ohonynt adael Y Lifft neu bydd eu gwobr yn lleihau.