Landskap


Also found in: Wikipedia.

Landskap

In Sweden, an archaic political subdivision equivalent to a province that was abolished in the 17th century.
References in periodicals archive ?
File reference number attributed by the contracting authority: T3 Avinor 80404 Landskap
Dit sou later neerslag vind in die idee dat die kulturele landskap na kolonialisme een van meervoudigheid, verskeidenheid, vermenging en hibriditeit is.
Alastair Bruce se Wall of Days (2010) speel af in 'n onbepaalde tyd in die toekoms, in 'n post-apokaliptiese landskap wat grotendeels onder water is (Bruce 2010: 13).
Malaysian entity Risda Semaian and Landskap Sdn Bhd - a government-owned company engaged in landscaping, is pitching itself for landscaping in Bahrain.
ML: Karolina Ferreira was followed by Landskap met vroue en slang [Landscape with women and snake] (1996).
Title: Inget landskap ar en o, Dialektik och praktik i olandska landskap (No Landscape is an Island, Dialectics and practice in the landscapes of Oland) Author: Katarina Saltzman Published by: Nordic Academic Press ISBN: 91-89116-26-7 Price: SEK161 Reviewer: Ann Sundqvist
The slow-moving pace of Landskap met vroue en slang (Landscape with Women and a Snake), combined with the many digressions into analyses of Poussin's "sublime" landscapes by Lena Bergh, the protagonist, lend Lettie Viljoen's novel a leisurely, dreamlike mood.
Die Franse rewolusie en die uitgerekte oorloe van 1789 tot 1815 het volgens Pavel 'n radikale verandering aan die Europese politieke en kulturele landskap tot gevolg gehad:
In sowel Landskap met vroue en slang (1996: 37) asook Die boek van toeval en toeverlaat (2006: 148) verwys Winterbach by name na die Victoriaanse outeur George Eliot, wat ook deur A.
Hierdie afdeling wil 'n voorstelling gee van die reise van Da Gama, sy kennismaking met Afrika (en die inheemse perspektief in "'n Khoikhoi vertel"), die Oosterse landskap ("die hittige dreuning van Indie se sonbesieson" in "Bestemming--20 Mei 1498") en "die heidendse weelde" van "Kalikoet se ongewone kerke" ("God is groot
This newest Mjelve collection includes poems from such previously published volumes as Landskap (Landscape), I jordens bus (In the Earth's House), Det gjallende lyset (The Echoing Light), and Inter er her (Nothing Here).