Landskap


Also found in: Wikipedia.

Landskap

In Sweden, an archaic political subdivision equivalent to a province that was abolished in the 17th century.
References in periodicals archive ?
Landskap, bebyggelse och makt under yngre jAaAaAeAnrnAaAaAeAN och medeltid.
Contract award notice: ingenjrstjnster fr projektering av anlggningar inom gata, landskap och va inkl.
1800-talets medier: System, landskap, natverk [Media of the 19th century: system, landscape, network].
Ground Zero: Die Suid-Afrikaanse literere landskap na apartheid.
No son una realidad escenica sino, siguiendo a Ingold (2013), una "tierra moldeada", extension territorial articulada en torno a practicas consuetudinarias, el landskap de los antiguos nordicos.
Malaysian entity Risda Semaian and Landskap Sdn Bhd - a government-owned company engaged in landscaping, is pitching itself for landscaping in Bahrain.
Swedish Book Review 102) Da steg en mjaltsjuk svartalf opp, och plotsligt bet sig den svarte vid mitt hjarta fast: och se, pa en gang allt blev tomt och odsligt, och sol och stjarnor morknade i hast: mitt landskap, nyss sa glatt, lag morkt och hostligt, lund blev, var blomsterstangel brast.
ML: Karolina Ferreira was followed by Landskap met vroue en slang [Landscape with women and snake] (1996).
Independientemente de cual fue la tradicion existente en Suecia, una institucion muy estrechamente relacionada a su evolucion fue el landskap o provincia, la cual fue la fuente de la identidad y la singularidad regionales.