Laari


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Laari

A currency subdivision in the Maldives. It is equal to value to 1/100 of a Maldivian rufiyaa. See also: Cent.
References in periodicals archive ?
63) Laari doktoritoost voib jaadda mulje, et ta on Hrochi seisukohtade veendunud pooldaja ja innustunud jargija.
Peamine tegur Laari uurimuses on rahvuslikult aktiivsete aratajate olemasolu.
Laari toodest voib valja lugeda kolm olulist momenti:
Kasutades Hrochi tahistusi, naeb Laari rahvusliku liikumise mudel valja ligilahedaselt niisugune:
Laari mudeli erinevus Hrochi eestlaste mudelist (tuup 1) seisneb selles, et Laaril on moodsa rahvuse tekkimine paigutunud enne massiliikumist ja kodanlikku revolutsiooni.
70 Distantseerumine n-o materiaalsest maailmast, sotsiaalmajanduslikest teguritest ja valitsevatest poliitilistest joujoontest ning rahvuse arkamise usaldamine aratajate katte viib Laari lahedale Ernest Renani kuulsale lausele: "Rahvus on hing, vaimne printsiip.
Laari andmebaasis), voi on see labitunnetatud teadvuslik seisund ja selle nimel tegutsemine?