Laari


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Laari

A currency subdivision in the Maldives. It is equal to value to 1/100 of a Maldivian rufiyaa. See also: Cent.
References in periodicals archive ?
It's gonna really hurt us," said Aki Tarvudd, owner of Laari Construction in Lively, a suburb of Sudbury.
Mart Laari raamatu (2) ilmumiseni oli jaanud nelikummend ja metsavendade sailmete piduliku umbermatmise alguseni enam kui viiskummend aastat.
Sudbury could become the "North American manufacturing hub" for a Finnish environmental and waste management company within the next few years, says Kelly LeBreton, a sales associate with Puzer Canada, a subsidiary of Puzer Pro of Finland and a division of Laari Construction in Sudbury.
Laari entered into an agreement with the Finnish company three years ago to distribute its product line.
Aki Tarvudd, a Finnish-born Canadian and president of Laari Construction, visited Finland several years ago on a business trip and was impressed with Puzer Pro's technology.
Koige uldistatum on Mart Laari statistika, mille kohaselt rahvuslikest aratajatest (kokku 406 inimest) moodustasid koolmeistrid 55,4%.
Paljude tegevajaloolaste suhtumist vasturaakivate teooriate virvarri peegeldab Mart Laari kreedo:
Eva Piirimae on kirjutanud, et Ea Janseni ja Mart Laari stiilis ajalooteaduse niss on "sotsiaalajalooline kultuuriajalugu", mis maaratleb Eesti rahvusluse sotsiaalset eripara, vahem on ideeajaloolist analuusi.
Laari andmebaasis on eelarkamisaja 153 tegelase seas eestlasi siiski ainult umbes 20%.
63) Laari doktoritoost voib jaadda mulje, et ta on Hrochi seisukohtade veendunud pooldaja ja innustunud jargija.
Peamine tegur Laari uurimuses on rahvuslikult aktiivsete aratajate olemasolu.
Azimzadeh A, Kelishadi S, Ezzelarab M, Singh AK, Stoddard T, Zhang T, Burdorf L, Avon C, Laaris A, Cheng X, Ayares D, Horvath KA, Corcoran PC, Mohiuddin MM, Cooper DKC, Barth RN, Pierson RN.