Laani


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

Laani

In Finland, a political subdivision equivalent to a province.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
The Woman Leader position which was earmarked for the Igba Laani group to be occupied by Ms Ola Williams aka Iron Lady was replaced by one Ms Yussuf Rukayat.
The Woman Leader position is for Igba Laani and I am the one that was agreed to occupy that position.
aasta jaanuaris vottis Peter von Ukskulli nobu Wolmar von Ukskull Otepaa kihelkonnas (kerspel to Odempe) asunud panditud laani taies ulatuses ule (LGU 517), kuid juba juulis vormistati Wolmari ja Peteri hoitud laanid millegiparast umber uhisvaldusena.
Me kinnitame ja tunnistame selles kirjas avalikult, et me meie Tartu piiskopkonna auvaarse kapiitli nou ning voliga ja meie (laani)meeste, ruutlite ning relvakandjate ja meie auvaarse Tartu linna rae teadmisel oleme laanistanud ning andnud ja laanistame ning anname selles kaesolevas kirjas auvaarsetele oilsatele ruutlitele, vendadele isand Hermanile ja isand Ottole, keda huutakse von Ukskulliks, ning nende oiguslikele parijatele linnuselaani meie ja meie piiskopkonna lossis Otepaal ning eeslinnuses (linnuseasulas?), mille nad Heke soja ajal minetanud olid, koikide nende oigustega, nonda ja selle jargi, kuidas nende eelkaijad seda enne hoidnud on ning hiljem nemad.
The social schism is worthy of note: laani denoting fashion and wealth to whites; but also white, male authority to speakers of colour.