Lasti


Also found in: Acronyms.

Lasti

1. A Finnish unit of dry volume approximately equivalent to 2,110 liters.

2. A Finnish unit of liquid volume approximately equivalent to 1,507 liters.

Both versions of the term became obsolete when Finland adopted the metric system in 1880.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
jaanuaril 1919 lasti Emajoe jaal maha 13 pantvangi.
Kaasa voeti ka poliitilise suudistusega vangid, kellest 12 lasti samal paeval Voru lahedal Verijarve kaldal Tiisleri korraldusel maha.
(109) Merepohja kadunud kaubalaadungi osas tehtigi Eesti jaoks positiivne otsus ja volga vahendati lasti maksumuse vorra.
(53) Ernst Russi lasti kohta vt tapsemalt ERA, f 957, n 12, s 62, l 55.
Selle jarel siirdus mitmesajapealine rahvahulk Johvi alevisse, kus riigiasutustes pandi toime pogromm; kuulutati, et rahvakoosoleku otsusega on talurahvaasjade komissar, maakonnaulema nooremabi, rahukohtunikud, ulemtalurahvakohtu esimees ja pastor lahti lastud, havitati dokumendid, suleti monopolipood, siis mindi kirikumoisa ning lasti opetaja "ametist lahti".
aastal laksid rahvaliikumisega kaasa Johvi abivallavanem Mihkel Keremann (lasti maha), Poltsamaa abivallavanem Hans Kongas, Riidaja vallavanem M.
aasta tulekahju, kui 11 orduharrat annetasid linna heaks suures koguses vilja: kokku 33 lasti rukist, 13 lasti linnaseid ja 2 lasti rukkijahu.
aasta kallinemise ajal noudis ordumeister isiklikult, et iga kumne lasti valjaveetava vilja kohta jagataks uks vaestele soodsa hinnaga.
aastal oli Hinrich Lynthemi volg Jarva foogtile Heinrich von Thulenile 2000 marka ja 100 lasti linnaseid; et uhe lasti hinnaks arvestati 60 marka, tegi koik kokku tahelepanuvaarse summa--8000 marka!
Igatahes andis ordumeister raele 2 lasti rukist kumpanile ja tema meestele pussirohu ostmiseks.