Kwart

Kwart

A Maltese unit of weight approximately equivalent to 6.6 grams. It is largely obsolete but is still used in some circumstances.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Ancero will acquire the firm from founders Justin Tineland Kurt Kwart. While the acquisition is finalised, Ground Swell's team will continue to operate from its current office in Egg Harbor Township under the direction of Ancero.
Werk Graad Caesar 12 Dagboek van 'n soldaat 12 Putsonderwater 12 Die held 10 Periandros van Korinthe 10 Dias 9 Die heks 9 Germanicus 9 Wanneer see en branders dreun 8 Vermaak se kind 7 Voelvry: kroniekspel van 'n voortrek 7 Die jaar van die vuur-os 6 Kwart voor dagbreek: 'n 6 verhoogspel in drie bedrywe Lewenslyn 6 Asterion: libretto vir 'n 5 radiofoniese opera Bagasie: tripiek vir die toneel 5 Don Juan onder die Boere 5 Elders mooiweer en warm 5 Kanna hy ko hystoe 5 Koning-Eenoog; of Nie vir geleerdes 5 Moeder Hanna 5 Pa maak vir my 'n vlieer Pa 5 Tabel 11 : Graadsentraliteite van dramas in die 1960's.
Deesdae spandeer skenkers meer as 'n kwart van hul armoedeverligtingsbegroting op klimaatsverandering en hierdie geld kom uit fondse wat andersinds sou gaan na gesondheid en opvoeding.
Hierdie Khoi-Khoin het teen die laaste kwart van die sewentiende eeu met hul wegtrek uit die Kaapse gebied by die oostelike inwoners van die grensgebied ingeskakel (vgl.
Bajgier, M.: 1993, Rola struktury geologicznej w ewolucji rzezby wschodniego sklonu Beskidu Slaskiego i zachodniej czesci Kotliny Zywiecki ej (The role of geological structure in relief evolution on the eastern slopes of the Silesian Beskid and in the western part of Zywiec Basin), Zeszyty Naukowe AGH, 1523, kwart. Geologia, 19, 1, 1-69.
Nieuwbeerta (2006) Een kwart eeuw stij-ging in geregistreerde criminaliteit: Vooral meer registratie, nauwelijks meer criminaliteit.
"The purpose of the program is to help ICAA contractors become recognized as the preferred installers of commercial building insulation due to the high quality and professionalism of their work," explains Michael Kwart, ICAA's executive director.
thesis Hilversum: Verloren, 1990); Lotte van de Pol, Vrouwen en criminaliteit in Amsterdam in het derde kwart van de 17e eeuw (unpublished master thesis, University of Amsterdam 1975).
On the printer Thomas van der Noot see Herman Pleij: De Wereld volgens Thomas van der Noot -- boekdrukker en uitgever te brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw (Muiderberg, 1982), especially 17ff.
En daarmee kom die resensie uiteindelik uit by die eerste kwart van Die Afrikaanse Skryfgids waar daar na die prosa gekyk word.
In deze eschatologische visie fungeerden de verloren Boerenrepublieken van het laatste kwart van de negentiende eeuw als vooruitwijzing naar het eeuwige leven, dat zou komen in de vorm van een onafhankelijke staat voor alle Afrikaners.