Kulad

Kulad

In Estonia, a political subdivision equivalent to a village.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
(66) Rahvuslike ideede voorsile kaasavotmisest annavad tunnistust mitmed Estonia, Estonka ja Uus-Estonia nime kandvad kulad ule kogu Vene tsaaririigi.
Muutus asustuses toimus viikingiajal, mil kogu Eesti alal hakkasid laiemalt levima kulad. Enamik neist oli asustatud ka muinasaja lopusajanditel ja keskajal ning paljud tol ajal tekkinud kulad, teiste seas ka Kaberla, on pusinud tanapaevani.
Kahtlemata erines see oma asukoha poolest ning kui kulad, resp talud, paiknesid joekallastel, tingis see jogedevahelistel aladel paiknenud asustusuksustega vorreldes ka teiste mitmesuguseks otstarbeks kasutatavate maade erineva paigutuse.
aastate repressioonides kannatanud ja kindlust polnud ka edaspidiseks, eestlaste tavaparane elulaad oli kolhooside moodustamise ning majapidamiste sundkorras kulla toomisega havitatud, vaikesed eesti kulad kadusid ja suurematesse hakkas lisanduma eri rahvusest inimesi.
Nagu on teada Saaremaal ning naiteks ka Skandinaavias, tekkisid muinasaja lopu sadamakohtadesse hiljem sageli kulad, kuigi meri vois maatousu tagajarjel olla taandunud juba kilomeetreid eemale.
Nii raagitakse oma esivanematest kui tookatest, palju vaeva nainud inimestest, kes labi raskuste loid uue elu, rajasid kulad ja raadasid maa.
Lopuks joudsime Sudeedimaale, seal olid vaikesed kulad. Alul majutati meid koolimaja suurde saali ja hiljem perede kaupa kuladesse majadesse laiali.