Kulad

Kulad

In Estonia, a political subdivision equivalent to a village.
References in periodicals archive ?
66) Rahvuslike ideede voorsile kaasavotmisest annavad tunnistust mitmed Estonia, Estonka ja Uus-Estonia nime kandvad kulad ule kogu Vene tsaaririigi.
Muutus asustuses toimus viikingiajal, mil kogu Eesti alal hakkasid laiemalt levima kulad.
Tenders are invited for Improvement To Kulad Gotmara Road From 0/0 To 1/0 And 2/5 To 4/0 Under State Plan For The Year 2016/17
Nagu on teada Saaremaal ning naiteks ka Skandinaavias, tekkisid muinasaja lopu sadamakohtadesse hiljem sageli kulad, kuigi meri vois maatousu tagajarjel olla taandunud juba kilomeetreid eemale.
aastate repressioonides kannatanud ja kindlust polnud ka edaspidiseks, eestlaste tavaparane elulaad oli kolhooside moodustamise ning majapidamiste sundkorras kulla toomisega havitatud, vaikesed eesti kulad kadusid ja suurematesse hakkas lisanduma eri rahvusest inimesi.
Kahtlemata erines see oma asukoha poolest ning kui kulad, resp talud, paiknesid joekallastel, tingis see jogedevahelistel aladel paiknenud asustusuksustega vorreldes ka teiste mitmesuguseks otstarbeks kasutatavate maade erineva paigutuse.
Tenders are invited for Installation Of 2X20 Kl And 1X50 Kl Tanks In Rcc Pit Construction Of Sales Building And Allied Jobs At Ro Ms Jai Santoshi Maa Filling Station Kulad Angul
Nii raagitakse oma esivanematest kui tookatest, palju vaeva nainud inimestest, kes labi raskuste loid uue elu, rajasid kulad ja raadasid maa.