Krossi

Krossi

A Finnish unit meaning 144 pencils.
References in periodicals archive ?
aastatel uue riikliku rituaalina valja Suure Eestlase matusetseremoonia (president Lennart Meri ja sama rituaali jarginud Jaan Krossi matus).