Kommune


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia.

Kommune

In Denmark, a political subdivision equivalent to a municipality.
References in periodicals archive ?
materialer til brug for gennemfrelse af en ordentlig og smmelig bisttelse eller begravelse af afdde borgere i Odense Kommune, hvor den afdde ikke efterlader sig prrende, der kan eller vil ptage sig at forest bisttelsen eller begravelsen.
Full browser ?