Horizontal

(redirected from Horizonta)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to Horizonta: vertical, Horizontal analysis
References in periodicals archive ?
Priesingai, kiekvienas regionas tampa centru individui, igyvendinanciam savo egzistencini projekta, kuris keicia bendrijos vaizdijimo horizonta.
Ir is tiesu, visa savo kurybini kelia jis kaip varna tarsi is oro stebejo platu pasaulini architekturos, tapybos, literaturos, urbanistikos, politikos horizonta.
Husserlis: "Jei savuoju supratimu persikelsiu i Kita (in ihm einverstehend), giliau isiskverbsiu i horizonta to, kas yra jo savastis, tuojau pat aptiksiu tam tikra aplinkybe, butent, kad kaip jo fizinis gyvenamas kunas (Korperleib) yra mano suvokimo lauke, taip mano gyvenamas kunas yra jo suvokimo lauke ir jis bendrais bruozais suvokia mane tiesiog kaip jo atzvilgiu Kita tokiu paciu budu, kokiu as suvokiu kaip kita negu as" (Husserl 2005: 161).
Kita, pati komunikacija yra kurybos veiksmas, prapleciantis komunikacijos dalyviu supratimo horizonta.