Homer

(redirected from Homeros)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Homer

A volunteer or employee of a non-profit organization who works primarily from home. The term is primarily used in the context of small Christian churches or ministries. See also: Telecommuting.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Die storie van die tragiese liefde van Tristan en Isolde is trouens net so 'n belangrike deel van ons literere erfenis as Homeros se werk, hoewel die oorlewering daarvan nie so vasstaan soos by die Grieks nie.
Dit begin met die vertaling van Homeros se vertelling oor Odusseus se aankoms by sy huis en die wyse waarop die gode saamspeel dat die eerste nag waar Penelopeia en haar man weer saam is, verleng word.
Porem, parece que passou em branco, ao longo dos diversos estudos sobre a parataxe em Homero, um fato um tanto quanto notorio: a similaridade com a mentalidade do Antigo Testamento.
Em sua obra Corpo, anima e salute, o filosofo Giovanni Reale (2002) apresentou a transformacao do conceito de homem dentro da cultura grega ao longo de seculos, desde Homero ate Platao.
So bied Platnauer (1921:153-62) 'n oorsig van die fynere nuanses van die verskillende kleurkategoriee in die werke van al die Griekse outeurs van Homeros tot by Xenophon.
Tukidides'den uc yuzyil once yasayan Homeros'un eserlerinde sphalla fiilinin gures eylemiyle baglantisi acikca gorulmektedir.
Die Ilias en Odusseia van Homeros behoort tereg tot die hoogtepunte van die wereldletterkunde.
(1) Sin duda es Homero el ciego improvisador mas famoso de todos los tiempos y de el nos ha llegado un celebre certamen de poesia improvisada contra Hesiodo, celebrado en Calcis, durante unos juegos funebres en honor del rey Anfidamante.