hectare

(redirected from Hectar)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Hectare

A measure of area of land. A hectare is equal to 10,000 square meters. It traces its origins to the French revolutionary government. It is often used in real estate transactions. See also: Acre.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved

hectare

A land measurement under the metric system,equal to 10,000 square meters,or roughly 2.471 acres.

The Complete Real Estate Encyclopedia by Denise L. Evans, JD & O. William Evans, JD. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Myyas Qarqaz, Animal Collection Manager at Al Ain Zoo, told Gulf News that Hectar has been alone at the zoo for a few years now due to the difficulty of finding a suitable mate for him because of the dwindling population of the species.
Alpen Capital had advised the Bin Omran Group and The First Investor, an unit of Qatar-based Barwa Bank, had advised the incoming investor, Hectar, on the transaction.
28 din Legea asupra invatamantului primar si normal-primar din 1896, scolile rurale urmau sa aiba fiecare "o gradina de cel putin jumatate de hectar", in care inva-tatorul trebuia sa faca cu scolarii practica lucrarilor agricole.
Table - 1 Pepper plantation areas, 1995-1999 Year Area Growth (hectar) (%) 1995 134,689 -- 1996 126,632 -5.9 1997 111,263 -12.1 1998 123,584 11.1 1999 120,782 -2.3 Average growth -2.3
Hectar, who rarely speaks in class, raises his hand and says, "Can we go on now?" It is truly amazing how often they answer yes.
Real coach Hectar Cuper, who changed his squad dramatically in the closed season by selling nine players and signing eleven, has no doubts whatsoever that he is through.
Mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill oherwydd mae'r manteision o loia yn gynharach yn cynnwys cynnydd yn nifer y lloia drwy gydol oes, budd ariannol sylweddol yn gyffredinol ac, ar yr un pryd, mynd i'r afael a materion newid yn yr hinsawdd drwy well effeithlonrwydd ar y fferm, a thrwy hynny cael y cynnyrch gorau fesul hectar. | Mae Meinir Howells yn gyflwynydd ar Ffermio, sy'n cael ei darlledu nos Lun am 9.30pm ar S4C.
Mae Cors Maen Llwyd reit ar ochr ogleddol y Berwyn, i'r gogledd o Gerrigydrudion ac ar ochrau Llyn Brennig, ac mae'r fan hon (sy'n 270 hectar) yn lle delfrydol ar gyfer gweld adar yr ucheldir.
Erbyn hyn mae RSPB Cymru yn rheoli 18 gwarchodfa natur, gydag arwynebedd o bron i 17,000 hectar, ac mae'n gyfrifol am achub rhywogaethau fel y barcud, y frn goesgoch a'r rugiar ddu yng Nghymru.