GYD


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

GYD

ISO 4217 code for the Guyanese dollar. It was introduced in 1966, replacing the East Caribbean dollar at par.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Yn anffodus dyw Joyce ddim wedi bod yn rhy hwylus ond bydd Maggi yn adrodd y cyfan wrthi, a'i ffans i gyd, yn y rhaglen Maggi Noggi yn yr Eisteddfod.
Ond nid Dubai yw'r unig le sydd a photensial o ran allforio -- mae cyfleoedd i allforio'n disgwyl busnesau Cymreig dros y byd i gyd, ac mae Llywodraeth Cymru'n annog rhagor o gwmniau Cymreig i ddarganfod manteision allforio yn 2019.
Cawsom ymateb brilliant a dyna lle o'n ni i gyd jyst yn gofyn, 'Beth ydyn ni'n gwneud yn gweithio?!'
Y broblem pan mae gan rywun gymaint o neiniau ydi be i'w galw nhw i gyd, felly Nain Ty Gwyn ydi Ann, Nain Bala ydi Lena, Nain Gwanas ydi fy mam a Nain Gronant ydi Annie Meirion.
Sioe broffesiynol dros ben, yn gweithio ar sawl lefel, a ffordd hyfryd o ddiniwed i ddysgu plant be sy'n digwydd pan fydd hadau'n cael eu plannu - a gawson ni gyd botyn o bridd a hedyn blodyn haul i fynd adre efo ni!
Bydd Dylan Ebenezer a'r criw yn dod a'r diweddaraf o'r gemau i gyd ar brynhawn hollbwysig yn y gynghrair.
Roedd y Cymro Gareth Daniel yn dynn ar ei sodlau mewn amser o 15 munud a 42 eiliad, ond fel yr ydyn ni gyd yn gwybod, nid cyymder yw popeth.
Bydd hi'n anodd i Gymru heb Shane Williams, ac mae'r bois i gyd yn mynd i'w golli am ei fod o'n total legend.
Roedden nhw i gyd mor falch o'u llyfrgell newydd sbon danlli.
RHAID dweud fy mod yn cael llawer o fwynhad wrth ei gwneud nhw i gyd. Mae actio Val yn neis gan fy mod yn gorfod actio mewn 'fat suit' sydd mor gyffyrddus a chynnes.
mynd drwy'r manylion i gyd eto) BOD un o'r modelau hynny ar gael.
Ond mae Meinir a'i gwr, Gwion, wedi magu pump o blant, yn dri mab a dwy ferch, sydd i gyd yn awyddus i gadw'r traddodiad i fynd.