NOR

(redirected from GLOI)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.

NOR

GOST 7.67 Latin three-letter geocode for Norway. The code is used for transactions to and from Norwegian bank accounts and for international shipping to Norway. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Ac i gloi, beth am y geiriau "adfywio ceg wrth geg", a geir ynddo, sef yr hyn a wnaeth y ddau eiriadurwr hwn, sef adfywio ceg wrth geg yr iaith, air am air, a rhoi iddi fywyd helaethach.
Yn wahanol i'r arfer fe fydd gig wahanol i gloi pob noson gyda'r cyfle i weld Gai Toms, John ac Alun, Wil Tn, a Bryn Fn a'r Band.
Rydym hefyd yn falch iawn fod Caryl Parry Jones wedi cyfansoddi can newydd sbon i gloi y sioe, sef Fflamau Fflint."
Dwi'n dal yn edrych ymlaen at hyn ond mae'r siniciaeth yn dechrau llifo allan cyn i mi gloi drws y car yn y maes parcio.
Ac i gloi y ddadl am yr wythnos hon, rwyf yn dychwelyd at dirwedd cyfarwydd.
Yna i gloi, yn y bedwaredd adran, cawn gerddi na chawsant eu cynnwys yn ei gyfrolau blaenorol, ynghyd ag ambell gerdd a gynhwyswyd ganddo mewn detholiad o'r enw Geiriau a Gerais.
I gloi, gwers i'r ddau ar reolau ymddygiad ger y bwrdd bwyd gydag arbenigwr etiquette; felly dim slyrpio, ac yn sicr, dim torri gwynt!
Teithiwn tua 5 milltir yno ar fy meic hen ffasiwn, a'i adael heb ei gloi, tu allan i'r pictiwrs.
Ac un peth i gloi, falle'i bod hi'n arwydd o'r oes fod y cwis Celwydd Noeth yn addasiad o gwis o Iwerddon wedi cyrraedd ein sgriniau teledu.
I gloi''r rhaglen fe fydd Gardar yn ymuno Shn i ganu'r ddeuawd boblogaidd 'Y Weddi'.
Mae Iolo'n cael pwl o banig wedi iddo gloi ei hun allan o'i dy.