DOM

(redirected from Domen)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Domen: Domain registration, Godaddy

DOM

GOST 7.67 Latin three-letter geocode for the Dominican Republic. The code is used for transactions to and from DR bank accounts and for international shipping to the DR. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.
References in periodicals archive ?
Mae cynllun ger bron Cyngor Gwynedd i gael gwared a'r domen ac i ddefnyddio'r llechi fel cerrig man.
Petae'r domen yn dyddio o'r Rhyfel Mawr, fydda hynny ddim yn bosib bellach.
Ar ol croesi tri cae rwyf yn cyrraedd stad Hen Foelas ac yn anelu am y coed - a dyna hi y domen.
Yn hwyrach, ar fy ffordd adre, rwyf yn dychwelyd i Fwlch y Gorddinan, i wneud yn siwr fod y domen yn dal yno, yn saff.
Os ydych yn teithio i lawr i gyfeiriad Blaenau Ffestiniog mae'r domen ar ochr chwith y ffordd rhyw gan llath i lawr allt o gopa'r bwlch.
Ar l gorffen yn yr ysgol fe es draw i Gapel Tegid i dynnu llun o gofeb Thomas Charles, galwais heibio am sgwrs yn Awen Meirion, cefais ginio ardderchog yn Caffi'r Cyfnod a wedyn ymlwybrais draw am yr hen domen (caeedig).
Pinaclau bythol fel hwylio i lawr afon Sant Lawrence o Ottawa; gwlychu'n domen yn y cwch Maid of the Mist dan raeadr Niagara; dal ein gwynt mewn anghrediniaeth wrth sefyll ar erchwyn anferthol y Ceunant Mawr yn Arizona ac afon Colorado fel pry genwair yn y gwaelod filltiroedd o ddyfnder i lawr.
O bryd i'w gilydd mae un ohonom yn dringo i ben y domen i weld os yw'r Haul ar ei ffordd a fel mae'r gwaith o orchuddio'r tyllau yn cael ei gwblhau dyma gael ein gwynt atom a dechrau gwerthfawrogi y safle a'r ffaith ein bod nawr yn barod am yr hyn sydd i ddod.
Pan symudodd ein teulu ni o dopie Edeyrnion i lawr Dyffryn Clwyd nid oedd fy nhad yn barod i "gario rhyw nialwch bob cam" ac aeth y pentwr Sunny Stories i'r domen.
Rwan mae defnyddio'r gair anweledig yn hollol anaddas wrth sn am Gastell Prysor achos byddai rhaid i rhywun fod yn hanner cysgu i deithio fyny'r A4212 ar hyd Cwm Prysor a methu'r domen garegog yma.