DOM

(redirected from Domen)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Domen: Domain registration, Godaddy

DOM

GOST 7.67 Latin three-letter geocode for the Dominican Republic. The code is used for transactions to and from DR bank accounts and for international shipping to the DR. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Nakilala ko po 'yung lalaki na si Sandy De Guzman, madalas po nilang ginagawa ito ni [Ma'am] Dalia lalo na 'pag matagal nasa abroad si Sir Enzo," Domen said.
O gopa'r domen mae cynllun strydoedd Bala i'w gweld ac yn benodol y drefn grid sydd yn nodweddiadol o hen drefi canol oesol lle roedd y tir yn cael ei rannu mewn plotiau "burgage" ymhlith y trigolion.
Fiona Lewis, from the Gwern y Domen Conservation Group, said: "There was a good turn out at the rally and it was good to get the other opposition groups together.
Rhywbeth arall hynod ddiddorol yw fod olion neuadd fawr (neuadd hirsgwar) wrth droed orllewinol y domen (Mwnt) a'r lle gorau i edrych ar y neuadd yw o gopa'r domen.
Hilary Lewis, of the Gwern y Domen Conservation Group, said: "This is a last show of unity by all the groups throughout Caerphilly borough including Newbridge and Maesycwmmer.
Ar ben y domen mae olion o leiaf dri os nad pedwar o'r hen 'gwalia', y cytiau tair ochr oedd yn rhoi lloches i'r chwarelwrs wrth iddynt hollti llechi.
Ys gwn i felly os yw'r Parch Daniel wedi adnabod a chloddio crug neu domen gladdu o'r Oes Efydd - pwy a weyr - efallai bod modd gwneud ychydig o waith ymchwil pellach ar hyn neu efallai fod rhai o ddarllenwyr yr Herald yn gwybod am yr ardal hon?
Mae Natasha yn dod yn l i Gaerdydd o dan domen o ddyled i ddarganfod bod Jamie bellach yn oedolyn cyfrifol.
Only one other such example of bridge piers in a castle ditch is known in Britain, at Hen Domen in Montgomeryshire.''
DIGON anodd yw cael at Tomen y Foelas (Cyfeirnod map SH 870522) bellach, mae'r safle dan goed a mieri trwchus ond mae rhywun yn cael argraff o faint y domen o'r llwybr ger ffermdy Foelas Uchaf rhyw hanner milltir y tu allan i bentref Pentrefoelas ar y ffordd B5113 am Nebo.
Mae gennym domen yn yr ardd, a bellach rydan ni'n torri cardfwrdd yn fn ac yn rhoi hwnnw hefyd ar y domen.