Districten

Districten

In Suriname, a political subdivision equivalent to a province or district.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
A couple of small studies focusing on specific areas of Java by Burger reveal different patterns of economic behaviour; Vergelijking van de Economische Toestand der Districten Tajoe en Djokenan (Regentschap Pati, afdeeling Rembang) (Weltevreden: n.p., n.d.) and 'De Desa Ngablak (Regentschap Pati) in 1869 en 1929', Koloniale Studien, 17, 1 (1933), pp.
114; 'Verslag omtrent den stand der veepest in de districten Losarang en Lelea (gedeeltelijk) van den 13 tot en met den 19 Februarij 1881',