Diqu

Diqu

In China, a political subdivision below a province but above a county.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
(9) Yanhong Ning, "Qianxi zaoqi yuandong diqu lu E huaqiao shetuan zuzhi de fazhan" (A Preliminary Study on the Development of Early Social Organizations among the Overseas Chinese in the Russian Far East), Xiboliyayanjiu 42, 2 (2015): 74.
(69) "Zhonghaiyou gongbu Nanhai diqu 9 ge kaifang zhaobiao qukuai dili zuobiao" [CNOOC Announced the 9 Open Bidding Blocks in the South China Sea], China News, 27 June 2012, available at <http://finance.chinanews.com/ny/2012/06-27/3989795.shtml>.
(123.) In other words, it did not "pair sounds" [phrase omitted], pace Huang Diancheng [phrase omitted], "Huang Qian de 'san tui chengz) fa'" [phrase omitted]: 42; [Huang Diancheng [phrase omitted]]"MTnnan diqu de fangyan yunshu" [phrase omitted], in Xiamen huawen.
"'Shuangchong biaozhun' zenneng weihu diqu heping" [How can 'double standard' safeguard regional peace?].
Zhongguo shaoshu minzu wenhua da cidian: xibei diqu juan [Encyclopedia of Chinese minority nationalities: Northwest China].
Zhongguo diqu jian de bupingheng geju ji yingxiang (The pattern and effects of China's regional disparity), Jingjixue Xiaoxi Bao (Economics Information Newspaper), Beijing.
Zhongguo gongmin wanglai Taiwan diqu guanli banfa [Measures for the Control of Chinese Citizens Travelling to or From the Region of Taiwan] (1992, 1 May).
Their stance was clear that 'this part of town is huimin diqu and Hui standard should be enforced.' (30) By the Hui standard, they definitely meant the Islamic laws of prohibition of alcohol.
(2000) "On the Regional Disparity of Financing Compulsory Education across County Level (Woguo xianji yiwujiaoyu touzi de diqu cayi jiqi yingxiang yinsu fenxi)", Education and Economy (Jiaoyu yu jingji), 4: 36-44.
Huizu diqu shidi nongmin yu chengshi shehui de ronghe wenti yanjiu: yi ningxia yinchuanshi wei li (The Study of Peasants Who Lost Land in the Area of Hui Nationality and Their Urban Social Integration: A Case of Yinchuan, Ningxia).
(58.) Qing-rong Meng, et al., Taiwan diqu fimu dui rengong liuchan taidu zhi yanjiu [Research on women's attitudes toward abortion in Taiwan] (Taipei: Population Policy Committee under Ministry of Interior, Pt 51.
Over the past three decades, Chinese "ethnic areas" (minzu diqu) have experienced widespread religious revival.