Die


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

Die

A metal stamp that forms the design of a coin. It does not refer to the coin color, but instead to the imprints, such as the portrait, value, or other engraving on the coin. See also: Numismatics.
References in periodicals archive ?
Wat Vos se bydrae verder onderskei, is dat hy met sy kennis van die Grieks ook besondere aandag aan die oorspronklike taalaanwending en verstegniek, insluitende eindrym gee, iets wat in die meeste vertalings (ook in die bekendste Engelse weergawes) wegvertaal word.
Die streng formaliteit van die sonnetvorm en die verhewe taal word afgewissel deur die gebruik van 'n meer moderne benadering tot versmaat.
Karolina is 'n lojale lid van die regerende South West African Peoples Organisation (Swapo) party.
There are three major causes of die freeze-off: Improper start-up sequencing of polymer and water flow and cutter operation; inadequate die heating and insulation; and process fluctuations.
Die gevangenisgeskrifte--wat gereeld ingelewer moes word en onvermydelik selfbewustheid moes veroorsaak het--sou egter uitstyg bo die benouende tronkruimte; deur die kunstenaarskap van die digter/skrywer/skilder, wat soms die realiteit kon ontvlug in die taal wat skerm en masker word.
Optimization Of Gating, Venting And Cooling Of Die Casting Dies Through Numerical Simulation Of Mould Filling And Solidification (T05-031)
Die face relief as a means to achieve balanced flow especially in thin sections of the die; and
Physician-assisted death is the only possible solution for those patients experiencing unrelievable pain or unbearable deterioration who plead with us as fellow human beings to help them die.
Aluminum under 1 pound - PHB Die Cast Inc, Fairview, PA; Automotive Reflector.
Binne die kokon moet dinge voortgaan soos altyd, en omdat die mense binne hierdie papiebestaan oor die kapitaalkrag beskik, is dit vir hulle moontlik om 'n eersteklas-toestand te bly handhaaf.
Die sterk narratiewe element van die bundel word reeds deur die subtitel, 'n Reisjoernaal, gesuggereer.
Specialty Silicone's shape-shifting Geotrans (geometric transition) die technology has been used so far only for the company's silicone rubber tubing, but it can be licensed for non-medical thermoplastic applications.