BYR


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

BYR

ISO 4217 code for the Belarusian ruble. It was issued in 2000 after an earlier ruble suffered from inflation. While there are periodic discussions of a currency union with Russia, the Belarusian ruble has been pegged to the U.S. dollar since 2008.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Y syniad tu ol i hyn ydy'n bod ni'n cydweithio er mwyn trio cael un ffrwd o sylw mewn cyfnod byr i'r cerddorion, yn lle bod nhw'n recordio sesiwn C2 un wythnos ac ella ar y teledu mewn mis wedyn.
Fe ddeuthum i'r canlyniad yna mewn byr amser un gyda'r nos tra yn gwylio rhif o wenoliaid uwchben tra yn torri gwair y lawnt.
I am especially interested in the following farms: in the Nant Carn Valley - Cnwc (Gnock), Pen-y-Pant, Rhyswg Fach and Pant Gwyn; in the Gwyddon Valley - Trwyn and Hafod Owen; and in the Medart/ Twmbarlwm areas - Darren farm, Cwm Byr Uchaf and Cwm Byr Isaf.
Os ydych chi'n ffan o''r gyfres Rownd a Rownd mi fyddwch chi'n gwybod fod Mathew Parry yn dipyn o ddyn efo'r merched, ac yn y cyfnod byr ers cyrraedd Cilbedlam mae wedi torri sawl calon.
We acquired 50 percent of ByR Ingenieria y Construccion S.
Yn dawel, ddydd Sul, 19eg Ebrill, yn dilyn salwch byr, bu farw Islwyn Gwenfo, gwr a ffrind gorau Ann, brawd y ddiweddar Nan, brawd-yng-nghyfraith ac ewythr hoffus.
Mae'r crochenydd bach yn adeiladu'r nyth bola tew a gwddf byr gyda chlai a phoer - crochan fach berffaith, wyneb i waered.
I am especially interested in the following farms: in the Nant Carn Valley - Cnwc (Knock), Pen-y-Pant, Rhyswg Fach and Pant Gwyn; in the Gwyddon Valley - Trwyn and Hafod Owen; and in the Medart/ Twmbarlwm areas - Darren farm, Cwm Byr Uchaf and Cwm Byr Isaf.
Byrne Avenue baths, a registered charity, was run and operated by the Byr ne Avenue Recreational Trust, which leased the building from Wirral council.
Os ydyn nhw'n cael eu bygwth gan rywbeth, seren for er enghraifft, mi fedran godi'n sydyn a nofio i ffwrdd yn gyflym am bellter byr.
Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan awdures lln ficro, mae'r dweud yn hynod gynnil, y stori'n symud yn chwim, a byr iawn ydy'r penodau.
He fears that he will again be arrested, beaten up or killed by the military police if he takes up an offer from immigration minister Liam Byr ne.