BYR


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

BYR

ISO 4217 code for the Belarusian ruble. It was issued in 2000 after an earlier ruble suffered from inflation. While there are periodic discussions of a currency union with Russia, the Belarusian ruble has been pegged to the U.S. dollar since 2008.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Da felly oedd gweld llyfryn byr yn dod i'r fei gan YesCymru.
Dim ond unwaith y lansiwyd hi yn ystod ei harosiad byr, a hynny ar y 29ain o Orffennaf, 1933, ar ol derbyn neges bod awyren wedi plymio i'r mor ger Llandudno.
IBA made it possible for the operations in the transition period to use both BYR and BYN currencies, including online banking and salary transfers.
Dathlu mae''r K''s wedi i''r car gael ei werthu, ond byr hoedlog ydi''r llawenhau wrth i''r arian ddiflannu i dalu dyledion.
Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ar ol cystudd byr o Elan Wen, Llangefni, Ynys Mon, gynt o Trehenlli, Cerrig Ceinwen.
I am especially interested in the following farms: in the Nant Carn Valley - Cnwc (Knock), Pen-y-Pant, Rhyswg Fach and Pant Gwyn; in the Gwyddon Valley - Trwyn and Hafod Owen; and in the Medart/ Twmbarlwm areas - Darren farm, Cwm Byr Uchaf and Cwm Byr Isaf.
No 27Up/Dn -Hbr, 31Up /Dn-Hbr, 31Up/Dn Local, 31Up/Dn-Th, 31- Sta,56-Sta & T /Table At Ba In Churchgate : Virar Section Under Sse(B) Byr ,Jurisdiction Of Aden(B)Bl Of Mumbai Division.
Yn heddychlon yng ngofal cariadus Hosbis Dewi Sant, Llandudno wedi cyfnod byr o salwch yn 74 oed.
Ennill o g'l i ddim oedd hanes Cymru bryd hynny, a bydd y tim presennol yn benderfynol o sicrhau fod y perfformiad, a chanlyniad y gem heno'n deyrnged deilwng i unigolyn a greodd gymaint o argraff arnyn nhw yn ystod ei gyfnod byr fel rheolwr y tim cenedlaethol.
Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan awdures lln ficro, mae'r dweud yn hynod gynnil, y stori'n symud yn chwim, a byr iawn ydy'r penodau.
The mobile operators most low-cost package Smart Premier tariff with a monthly price tag of BYR 1.90 offers data allowance of 500 MB, plus 300 minutes of on-net calls, and unlimited calls to five selected telephone numbers.
Roedd y brain wedi sylweddoli mewn byr amser bod y potyn ar gael iddynt hwy hefyd.