BYR


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

BYR

ISO 4217 code for the Belarusian ruble. It was issued in 2000 after an earlier ruble suffered from inflation. While there are periodic discussions of a currency union with Russia, the Belarusian ruble has been pegged to the U.S. dollar since 2008.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Da felly oedd gweld llyfryn byr yn dod i'r fei gan YesCymru.
Dim ond unwaith y lansiwyd hi yn ystod ei harosiad byr, a hynny ar y 29ain o Orffennaf, 1933, ar ol derbyn neges bod awyren wedi plymio i'r mor ger Llandudno.
Dathlu mae''r K''s wedi i''r car gael ei werthu, ond byr hoedlog ydi''r llawenhau wrth i''r arian ddiflannu i dalu dyledion.
Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ar ol cystudd byr o Elan Wen, Llangefni, Ynys Mon, gynt o Trehenlli, Cerrig Ceinwen.
I am especially interested in the following farms: in the Nant Carn Valley - Cnwc (Knock), Pen-y-Pant, Rhyswg Fach and Pant Gwyn; in the Gwyddon Valley - Trwyn and Hafod Owen; and in the Medart/ Twmbarlwm areas - Darren farm, Cwm Byr Uchaf and Cwm Byr Isaf.
Yn heddychlon yng ngofal cariadus Hosbis Dewi Sant, Llandudno wedi cyfnod byr o salwch yn 74 oed.
Ennill o g'l i ddim oedd hanes Cymru bryd hynny, a bydd y tim presennol yn benderfynol o sicrhau fod y perfformiad, a chanlyniad y gem heno'n deyrnged deilwng i unigolyn a greodd gymaint o argraff arnyn nhw yn ystod ei gyfnod byr fel rheolwr y tim cenedlaethol.
Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan awdures lln ficro, mae'r dweud yn hynod gynnil, y stori'n symud yn chwim, a byr iawn ydy'r penodau.
Roedd y brain wedi sylweddoli mewn byr amser bod y potyn ar gael iddynt hwy hefyd.