BREC


Also found in: Acronyms.

BREC

An informal term for bank reconciliation.
References in periodicals archive ?
It took an average of 15 weeks (range 3-32) for the BREC to respond to each of the proposals.
The average length of time before a response to BREC queries was received from the applicants was 4 weeks.
Meanwhile, other major BREC projects continue as work-in-progress as they head toward completion.
Roedd y Raleigh mewn cyflwr eitha da, ond roedd y brecs ar feic Llinos yn beryg bywyd.
Ond aeth y brecs yn ffliwt ar hwnnw yn ddiweddar, sydd ddim yn beth dymunol iawn a chithau'n bomio i lawr cae serth, gwlyb.
Ar gefn beic fydden nhw'n mynd i steddfodau ac ati - Taid yn pedlo a Nain ar y cefn, ond doedd y brecs ddim yn wych ac mi falodd Nain ei sanau'n rhacs wrth neidio am ei bywyd wrth fynd lawr allt.
Pan ddechreuwyd darlledu yn ddi-dor ar S4C Digidol fe symudais i fy nghwt lle y byddaf wrthi'n sylwebu am bron i wyth awr yn ddi-dor bob dydd, sy'n gallu creu problemau ymarferol amlwg o ran brecs ty bach ac ati
Yn anffodus, doedd y brecs ddim yn wych ar y beic gafodd Llinos, a phan oedden ni'n pedlo i'r dre rhyw fore Sadwrn, roedden ni'n mynd braidd yn rhy gyflym heibio troiadau Top Torrent.
Yr wythnos hon bydd gwylwyr yn gweld beth yw canlyniad gwiriondeb meddwol y cyn-fecanic ar Ol iddo dorri brecs bws mini'r clwb rygbi a rhoi bywydau rhai o'r prif gymeriadau yn y fantol.
CEIR yn sgrialu, brecs yn sgrechian ac injans yn sgyrnygu bydd y cyfan i'w weld ar S4C nos Fercher, pan fydd y sianel yn cyflwyno uchafbwyntiau cyffrous o Rali Cymru Prydain Fawr yn y rhaglen Ralio.