BREC


Also found in: Acronyms.

BREC

An informal term for bank reconciliation.
References in periodicals archive ?
Meanwhile, other major BREC projects continue as work-in-progress as they head toward completion.
Risk management and power transaction execution services for BREC will continue to be conducted out of APM's National Service Center and Midwest Regional Trading Center in Indianapolis, Indiana.
Contractors for this stage are the Japan-Viet Nam joint ventures, MES-TLC and Rinkai-Matsuo-Cienco 1, the China-Viet Nam joint venture, Beijing Railways Corporation, BREC, and the Hue Railways Works Enterprises, UEVRC, and the Republic of Korea (RoK) - Viet Nam joint venture, Samwhan-Hanjung and the Construction and Heavy Industry Company.
Roedd y Raleigh mewn cyflwr eitha da, ond roedd y brecs ar feic Llinos yn beryg bywyd.
Ond aeth y brecs yn ffliwt ar hwnnw yn ddiweddar, sydd ddim yn beth dymunol iawn a chithau'n bomio i lawr cae serth, gwlyb.
Ar gefn beic fydden nhw'n mynd i steddfodau ac ati - Taid yn pedlo a Nain ar y cefn, ond doedd y brecs ddim yn wych ac mi falodd Nain ei sanau'n rhacs wrth neidio am ei bywyd wrth fynd lawr allt.
Pan ddechreuwyd darlledu yn ddi-dor ar S4C Digidol fe symudais i fy nghwt lle y byddaf wrthi'n sylwebu am bron i wyth awr yn ddi-dor bob dydd, sy'n gallu creu problemau ymarferol amlwg o ran brecs ty bach ac ati
Yn anffodus, doedd y brecs ddim yn wych ar y beic gafodd Llinos, a phan oedden ni'n pedlo i'r dre rhyw fore Sadwrn, roedden ni'n mynd braidd yn rhy gyflym heibio troiadau Top Torrent.
Yr wythnos hon bydd gwylwyr yn gweld beth yw canlyniad gwiriondeb meddwol y cyn-fecanic ar Ol iddo dorri brecs bws mini'r clwb rygbi a rhoi bywydau rhai o'r prif gymeriadau yn y fantol.
CEIR yn sgrialu, brecs yn sgrechian ac injans yn sgyrnygu bydd y cyfan i'w weld ar S4C nos Fercher, pan fydd y sianel yn cyflwyno uchafbwyntiau cyffrous o Rali Cymru Prydain Fawr yn y rhaglen Ralio.