BREC


Also found in: Acronyms.

BREC

An informal term for bank reconciliation.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
"I grew up around football." Brec says of her Texan roots.
The University of KwaZulu-Natal's biological research ethics committee (BREC) granted the survey ethical approval, reference number BE009/11.
Soniodd Edwin am yr eira mawr yn 1947 pryd y bu criw y tren ddaeth oddi ar y cledrau ar ben y Garneddwen yn gaeth yng nghaban brec y tren am rai dyddiau.
Efallai i chi gofio llynedd i mi gael bwa wrth ochr y ty, hwnnw ddaru mi gario adre mewn darnau, a'r cyfryw ddarnau yn mynd drwy ffenest flaen y car wrth i mi wasgu'r brec yn rhy hegar....
SIR - Much has been published in the past five years of the wonderful opportunities to be realised by restoring the Mon & Brec Canal in the Valleys.
(4) Ethics approval to maintain this registry has been obtained from the Biomedical Research Ethics Committee (BCA221/13 BREC) of the University of KwaZulu-Natal and from the Research Unit of the Department of Health.
Mi fuodd criw y tren nwyddau'n llochesu yn y caban brec o ddydd Gwener tan dydd Llun, bron a llwgu heb fwyd.
Ond wedi cael y brec 'na o'r stad dwi'n meddwl ei bod hi'n dod yn ei hoi yn dipyn hapusach ei byd."
Ethical approval was obtained from the Biomedical Research Ethics Committee (BREC) of the University of Kwa-Zulu Natal.
"Rwy'n edrych 'mlaen i gael brec o'r sgrechen - mae'n flinedig iawn gorfod action golygfeydd o gwympo mas pob dydd!" gwena.