Do

(redirected from doeth)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to doeth: doth

DO

The two-character ISO 3166 country code for DOMINICAN REPUBLIC.

Do

1. ISO 3166-1 alpha-2 code for the Dominican Republic. This is the code used in international transactions to and from DR bank accounts.

2. ISO 3166-2 geocode for the Dominican Republic. This is used as an international standard for shipping to the DR. Each DR province has its own code with the prefix "DO." For example, the code for the Province of Hato Mayor is ISO 3166-2:DO-30.
References in periodicals archive ?
The management of DOETH has two distinct parts - Statements Treatment;- Treatment and check cashing.
O fewn dim roedd May yn 'weak and wobbly', yn bennaf oherwydd ffolineb y 'dreth gorffwylledd' a munud mae'r wasg a'r cyfryngau yn bachu ar y gwrth-safbwynt, strong/ stable / weak / wobbly - mae doethineb Crosby yn ymddangos yn llawer llai doeth.
Contract award: df2015-1 - outsourcing the processing of incomplete doeth.
Gyda'u llygaid craff, fe gasglon nhw weithiau rhai o arlunwyr gorau'r oes gan gymryd dewisiadau blaengar a doeth i greu casgliad creiddiol yr Amgueddfa Genedlaethol," meddai Ffion Hague am y casgliad celf a oedd yn cynnwys gwaith gan Rodin a Monet ymysg eraill.
TO him that knoweth to do good, and doeth it not to him it is sin".
When thou doeth thine alms, let not a trumpet sound before thee.
Yr ail gyfnod y deuthum ar draws Tony oedd fel swyddog llenyddiaeth gyda Chyngor y Celfyddydau ac ni fu ei debyg fel gweinyddwr trefnus, doeth, caredig a chanddo weledigaeth eang am lenyddiaeth.
Contract notice: Customization and routing of documents relating to the doeth
Cyfarch Elinor oedd o, cyn cyflwyno'r copi cynta o'r wasg iddi, ac mi fu'n siarad yn huawdl, ffraeth, doeth a dwys am - wel, dwi'm yn siwr pa mor hir fuodd o wrthi, ond mi allen ni gyd fod wedi gwrando arno drwy'r nos.
Mi fydd angen gweithredu pwyllog, doeth, gan garedigion heddwch a goddefgarwch ar bob ochr.
Now the "Ystafell Yogi" extension will be officially opened at Maes Gwyniad on Saturday by Welsh Rugby Union president Dennis Gethin unveiling a marble plaque with the same lines of poetry by Beryl Griffiths which also appear on Bryan's gravestone: "Y gwr dewr a'r geiriau doeth Eu cofio fydd ein cyfoeth.