Zupanija

Zupanija

In Croatian-speaking areas, a political subdivision roughly equivalent to a county.
References in periodicals archive ?
financijski poduprle Istarska zupanija i opcina Matulji.
2) Kajkavski knjizevni jezik je polifunkcionalni, normirani, stilisticki diferencirani neorganski idiom ciju organsku osnovicu cini zagrebacka kajkavstina i koji je funkciju knjizevnoga jezika na podrucju triju zupanija sredisnje Hrvatske -- zagrebacke, varazdinske i krizevacke -- imao od druge polovice 16.