Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
92/12/10 Zhongguo renmin yinhang guanyu qiye, geren bu de banli jinrong yewu de tongzhi (Circular on enterprises and individuals not being allowed to undertake financial business).
94/2/15 Zhongguo renmin yinhang dui shangye yinhang shixing zichan fuzhai bill guanli de tongzhi (Circular on the asset-liability ratio management of commercial banks).
Zhongguo renmin yinhang tongji jibao (Quarterly People's Bank of China statistics).