Turkey

(redirected from Turkiye Cumhuriyeti)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Encyclopedia.
Related to Turkiye Cumhuriyeti: turkey, Türkiye

Turkey

A losing investment.

Turkey

Informal; a bad investment.

turkey

An investment that has performed poorly.
References in periodicals archive ?
Dogu Akdeniz Hatti) nami altinda baslayacak ve Larnaka limanini tutacak hattin muvaffak olacagna suphe yokdur, bu gune degin Turkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu tarafindan yapilan ilanlarda bu hattin tecrube mahiyetinde oldugu ve henuz Larnakada bir acentalik tesis edilmedigi anlasildigindan birkere daha muraceat eylemegi vazife sayarim.
Turkiye Cumhuriyeti Munakalat Vekaleti Devlet Denizyollari Isletme Mudurlugu.
Son zamanlarda Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi tarafindan bu yolda ciddi bazi etudler yapildigi istihbar edilmis ise de, henuz ortada fiilen tesebbuse gecildigini gosteren bir emare yoktur.
Nitekim buna benzer gorusler 1930'lu yillarda Turkiye Cumhuriyeti hukumetleri tarafindan Kurtleri asimile etmek icin ileri surulmustu.
Milli Arsiv, 1971 yilinda, Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Devlet Arsivleri, Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu, Vakiflar Genel Mudurlugu, Disisleri Bakanligi, Turkiye Buyuk Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu, Genel Kurmay Harp Tarihi, Deniz Kuvvetleri Komutanligi ve Harita Genel Mudurlugu arsivlerinde yapilan arastirmalar sonucu saptanan, Kibris ile ilgili, yaklasik 10,000 adet ferman, berat, hukum, mazbata, vakfiye, tapu kaydi, ilam, fetva, muhimme kaydi, harita, plan ve benzeri 1571 donemi ve sonrasina ait her turlu belgenin tespitinin gerceklestirilip mikro-filme alinarak Kibris'a intikal ettirilmesiyle kurulmus oldu.

Full browser ?