Probinsya

Probinsya

In the Philippines, a political subdivision equivalent to a province.
References in periodicals archive ?
Sabi po sa atin noong nakarating na tayo sa Nueva Ecija: Dito po sa Nueva Ecija ang parte ng kalsadang yan maganda, ang problema po, diyan sa Tarlac na probinsya ninyo.
The 5-foot-6 Pacquiao also said that he knows he'll come around, because "sanay naman ako maglaro sa probinsya (I'm used to playing basketball in the province).